təchizat koordinatoru vakansiyası üçün iş elanları

Təchizat koordinatoru bir şirkət və ya təşkilatda təchizat və tədarük əməliyyatlarının düzgün və effektiv şəkildə icra olunmasını təmin edən mütəxəssisdən ibarətdir. Bu, adətən, xammal, məhsul və digər lazımi maddələrin vaxtında və uyğun şəkildə təmin edilməsini və tədarük zəncirinin hər bir mərhələsində səmərəliliyi və maliyyə effektivliyini qoruyaraq idarə edilməsini əhatə edir. Təchizat koordinatoru təchizat zəncirindəki bütün tərəflərlə - təchizatçılardan müştərilərə qədər - əlaqələri idarə etmək məsuliyyətini daşıyır. Təchizat koordinatoru nə iş görür? Təchizat koordinatorunun əsas vəzifələri arasında tədarük zənciri əməliyyatlarını idarə etmək, təchizatçılarla danışıqlar aparmaq, sifarişləri izləmək, anbar stoklarını idarə etmək və tədarük zəncirinin effektivliyini artırmaq üçün strategiyalar inkişaf etdirmək daxildir. Həmçinin, təchizat koordinatoru təchizat və tədarük məsələləri ilə bağlı hesabatların hazırlanması və analizi, maliyyə baxımından məhsulların və xidmətlərin qiymətləndirilməsi və zəruri olduqda təchizat zəncirində dəyişikliklər edilməsi ilə məşğul olur. Təchizat koordinatorundan hansı vəzifələr və bacarıqlar tələb olunur? Vəzifələr: Təchizat koordinatoru olaraq, təchizat zənciri əməliyyatlarını idarə etmək, tədarük planlarını inkişaf etdirmək, anbar və inventar idarəçiliyi, təchizatçılarla əlaqələri qur...
Ətraflı