təchizat meneceri vakansiyası üçün iş elanları

Təchizat meneceri bir təşkilatın məhsul və xidmətlərinin təchizat zəncirinin bütün aspektlərini idarə edən peşəkarlardır. Onlar materialların, məhsulların və xidmətlərin alınması, saxlanılması, daşınması və tədarükünü təmin edirlər. Təchizat menecerləri təşkilatın effektiv və səmərəli işləməsini təminat altına almaq üçün təchizat zəncirinin hər bir mərhələsində yüksək səviyyədə koordinasiya və nəzarət tələb edir. Təchizat meneceri nə iş görür? Təchizat meneceri təşkilatın təchizat zəncirindəki əsas funksiyaları icra edir. Bu funksiyalar arasında tədarükçülərlə danışıqlar aparmaq, təchizat zəncirindəki xərcləri azaltmaq yollarını tapmaq, məhsul və xidmətlərin vaxtında və səmərəli şəkildə tədarük edilməsini təmin etmək, anbar stoklarını idarə etmək və daşıma əməliyyatlarını optimallaşdırmaq daxildir. Onlar həmçinin təchizat zəncirindəki riskləri idarə etmək və qarşıya çıxan problemləri həll etmək üçün strategiyalar hazırlayırlar. Təchizat menecerindən hansı vəzifələr və bacarıqlar tələb olunur? Əlaqələndirmə bacarıqları: Təchizat meneceri müxtəlif departamentlər, tədarükçülər və logistik şirkətlər arasında effektiv kommunikasiya və əməkdaşlıq qurma qabiliyyətinə malik olmalıdır. Problem həlli bacarıqları: Təchizat zəncirində qarşıya çıxan çətinlikləri sürətli və effektiv şəkildə həll etmə...
Ətraflı