Strateji planlaşdırma və layihələrin idarəolunması şöbəsində aparıcı mütəxəssis

İşin təsviri

Əsas vəzifə və öhdəliklər:

 • Şöbənin fəaliyyətinin təşkilində iştirak etmək, zəruri olan arayış və məlumatlar hazırlayaraq aidiyyatı üzrə təqdim etmək;
 • Şirkətin strateji biznes planlaşdırılması prosesində iştirak etmək;
 • Dünyada mədən sənayesində baş verən yeniliklər və inkişaf istiqamətlərini mütəmadi izlənmək və bu yeniliklərin Cəmiyyətdə tətbiqinə dair təkliflərin hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Sahə üzrə strateji araşdırmaların aparılmasının təmin edilməsində iştirak etmək;
 • Sahənin inkişafı ilə bağlı strateji əməkdaşlıqların yaradılması, tərəfdaşların tapılmasının təmin edilməsində iştirak etmək;
 • Qiymətli və nəcib metalların dünya bazarındakı qiymətinin və digər önəmli xəbərlərin təhlil edilməsində iştirak etmək;
 • Şirkətin fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin təhlil edilməsi və səmərəliliyin artırılması üçün müvafiq təkliflərin verilməsində iştirak etmək;
 • Cəmiyyətin qısa, orta və uzunmüddətli məqsədlərinin planlaşdırılmasında və bu məqsədlərə çatmaq üçün görüləcək işlərin təhlil edilməsində iştirak etmək;
 • Xarici şirkətlərlə biznes əməkdaşlıqlarının qurulmasında və inkişafında iştirak etmək;
 • Aidiyyatı üzrə yeni investisiya layihələri üzrə aparılacaq təhlillərdə iştirak etmək;
 • Yeni biznes imkanlarına dair təhlillərin aparılması və təkliflərin hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Yataqların istismarı istiqamətində dünya praktikası və mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq alternativ biznes modellərinin dəyərləndirilməsində və müvafiq təkliflərin verilməsində iştirak etmək;
 • Aidiyyatı üzrə layihələrlə bağlı texniki hesabatların təhlilində iştirak etmək;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:

 • Komanda ruhu, təşkilatçılıq, ünsiyyət, münasibətlərin qurulması, şəxsi və peşəkar inkişaf, analitik düşüncə və riyazi biliklər, hesabat yazma səriştəsi;
 • Dil və kompüter bilikləri: Azərbaycan dili (mükəmməl), İngilis və Rus dilləri (yaxşı), Microsoft Office və digər proqramlar
 • Fərqli maliyyə alətlərinin işləmə mexanizmləri barədə ümumi bilik.

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:

 • İqtisadiyyat, maliyyə, mühəndislik ixtisasları üzrə ali təhsil;
 • Minimum 3 il müvafiq sahədə iş təcrübəsi.

https://careers.azergold.az/vakansiya/aparici-mutexessis-strateji-planlasdirma-ve-layihelerin-idareolunmasi-sobesi-ixracat-strateji-tehlil-ve-planlasdirma-sektoru