Marketinq Kommunikasiyaları üzrə Qrup Rəhbəri

İşin təsviri

Brend Strategiyası

 • Missiyasına və hədəf bazarına uyğunlaşdırmaq üçün şirkətin marketinq strategiyasını hazırlayır və təkmilləşdirir.
 • Bütün marketinq materiallarında və kommunikasiyalarında ardıcıllığı qorumaq üçün brend təlimatlarının hazırlanmasına nəzarət edin.

Marketinq Planlaması və Büdcələmə:

 • Rəqəmsal marketinq, ənənəvi reklam və tanıtım kampaniyaları daxil olmaqla hərtərəfli marketinq planları və büdcələri hazırlayır.
 • Xərclərin effektivliyini və ROI-ni təmin edərək marketinq büdcəsinə nəzarət edir və idarə edir.

Bazar Araşdırması və Təhlili:

 • İstehlakçı meyllərini, üstünlüklərini və inkişaf etməkdə olan bazar imkanlarını müəyyən etmək üçün bazar araşdırması aparır.
 • Məlumatlı qərarlar qəbul etmək üçün rəqibləri və bazar şərtlərini təhlil edir.

Rəqəmsal Marketinq:

 • Sosial media marketinqi, e-poçt marketinqi və onlayn reklam da daxil olmaqla rəqəmsal marketinq strategiyalarına nəzarət edir.

Reklam

 • Pərakəndə mağazalara trafik və satışı artırmaq üçün həm onlayn, həm də oflayn reklam kampaniyalarının planlaşdırılmasına və icrasına nəzarət edir.

Vizual merchandising

 • Brend ideayasını əks etdirən cəlbedici mağazadaxili displeylər və window dizaynlarını təmin etmək üçün vizual merchandising komandası ilə sıx əməkdaşlıq edir.

PR

 • Brendlərin təqdimatını və nüfuzunu artırmaq üçün media əlaqələri, press-relizlər və tədbirlər də daxil olmaqla ictimaiyyətlə əlaqələr səylərini idarə edir.

Komanda Rəhbərliyi

 • İşə götürmə və təlim  daxil olmaqla, yüksək performanslı marketinq komandası qurur və rəhbərlik edir.
 • Marketinq səylərini ümumi biznes məqsədlərinə uyğunlaşdırmaq üçün satış departamenti ilə əməkdaşlıq edir.

Performansın ölçülməsi:

 • Marketinq təşəbbüslərinin uğurunu izləmək üçün əsas performans göstəricilərini (KPI) təyin edir.
 • Marketinq fəaliyyətini mütəmadi olaraq təhlil etmək və hesabat vermək

Uyğunluq və Etika:

 • Bütün marketinq fəaliyyətlərinin  qaydalara və etik standartlara uyğun olmasını təmin edir.

İnnovasiya və Uyğunlaşma:

 • Şirkətin marketinq strategiyalarını aktual və effektiv saxlamaq üçün sənaye tendensiyaları və yeni yaranan texnologiyalardan xəbərdar olur.

Əsas tələblər: 

Təhsil:

 • Biznes administrasiyası / Marketinq / Satış və ya müvafiq sahədə Ali təhsil
 • Marketinq üzrə sertifikatlar və ixtisaslaşma

Təcrübə:

 • Marketing sahəsində ən azı 3 illik təcrübə

Professional biliklər:

 • Reklam, PR və SM alətləri üzrə biliklər
 • Marketinq prinsipləri
 • Satış məlumatlarının analitikasını başa düşmək
 • İngilis dili yüksək səviyyədə 
 • MS Office Proqramları

Professional bacarıqlar və kompetensiyalar: 

 • Nəticə yönümlü
 • Yaradıcılıq
 • İşgüzar ünsiyyət
 • Zamanın idarə olunması
 • Müzakirə bacarıqları
 • Analitik bacarıq

Vakansiya ilə maraqlanan namizədlər CV-lərini mövzu hissəsində “Marketinq Kommunikasiyaları üzrə Qrup Rəhbəri” qeyd edərək elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər

 

We are currently looking for Team Leader in Marketing Communications to join Sinteks Group of Companies.

To the attention of candidates: Please pay attention to the requirements and highlight the relevant knowledge and skills in the CV.

The role of the position:

The role of this position is to effectively manage the marketing team, attract customers effectively, and provide full support for sales.

Job responsibilities:

Brand Strategy

 • Prepare and refine the company's marketing strategy to align with its mission and target market.
 • Oversee the creation of brand guidelines to maintain consistency in all marketing materials and communications.

Marketing Planning and Budgeting

 • Prepare comprehensive marketing plans and budgets that encompass digital marketing, traditional advertising, and promotional campaigns.
 • Control and manage the marketing budget while ensuring the effectiveness of expenditures and return on investment (ROI).

Market Research and Analysis

 • Conduct market research to identify consumer trends, preferences, and emerging market opportunities.
 • Analyze competitors and market conditions to make informed decisions.

Digital Marketing

 • Oversee digital marketing strategies, including social media marketing, email marketing, and online advertising.

Advertising

 • Plan and oversee both online and offline advertising campaigns to increase traffic and sales in retail stores.

Visual Merchandising

 • Collaborate closely with the visual merchandising team to ensure captivating in-store displays and window designs that reflect the brand's identity.

PR (Public Relations)

 • Manage public relations efforts, including media relations, press releases, and events, to enhance the presentation and influence of brands.

Team Leadership

 • Recruit and train a high-performance marketing team, providing leadership.
 • Collaborate with the sales department to align marketing efforts with overall business goals.

Performance Measurement

 • Define key performance indicators (KPIs) to monitor the success of marketing initiatives.
 • Continuously analyze and report on marketing activities.

Compliance and Ethics

 • Ensure that all marketing activities adhere to regulations and ethical standards.

Innovation and Adaptation

 • Stay informed about industry trends and emerging technologies to keep the company's marketing strategies current and effective.

Main requirements:

Education:

 • Higher education in Business Administration, Marketing, Sales, or a relevant field.
 • Marketing certificates and specializations.

Experience:

 • At least 3 years of experience in the field of marketing.

Professional knowledge:

 • Knowledge of advertising, PR, and social media tools
 • Understanding of marketing principles
 • Proficiency in sales data analytics
 • Proficiency in English
 • Proficiency in MS Office programs

Professional skills and competencies:

 • Results-oriented
 • Creativity
 • Effective communication
 • Time management
 • Negotiation skills
 •  Analytical skills

Interested candidates can send their CV’s by mentioning “Team Leader in Marketing Communications” in the subject line.

İşəgötürənin reytinqi