Butcher

 • Fairmont Baku
 • Elanın qoyulma tarixi: 25.12.2023
  Vakansiyaya müraciət tarixi bitmişdir.

İşin təsviri

Əmək funksiyası:

 • Ətin bişirilməsini asanlaşdırmaq ücün əti doğramaq, kəsmək, sümükdən ayırmaq, xırdalamaq, ət maşınından keçirtmək, porsiyalara ayırmaq:
 • Otelin hər bir restoranı üçün gündəlik ət/balıq məhsullarını hazırlamaq:
 • Məsulların maksimum keyfiyyətli şəkildə saxlanılmasını təmin etmək üçün anbarda olan məhsulların rotasiyasını düzgün təşkil etmək:
 • Ət məhsullarının qəbul edilməsi, yoxlanış və saxlanılma şərtlərinin ən keyfiyyətli şəkildə təşkil və icra etmək:
 • Ət və balıq emal edildiyi otaqların təmiz olmasını və həmçinin bütün ət və balıq məhsullarının müvafiq şəkildə soyuducularda və dondurucularda saxlanılmasını təmin etmək:
 • Hər hansısa bir avadanlıqda texniki nasazlıqdan dərhal məlumatlı olmaq, bu barədə məsul şəxsləri və birbaşa rəhbəri xəbərdar etmək:
 • Ərzaq təhlükəsizliyi qaydalarına, ərzaqların emalı prosesinə və təhlükəsizlik standartlarına müvafiq şəkildə riayət etmək:
 • Şöbənin işinin mükəmməlləşdirilməsi üçün daima təkliflər etmək:
 • Şirkətin ən yüksək tələblərinə cavab verəcək bir tərzdə davranış qabiliyyəti nümayiş etdirmək:
 • Otel əməkdaşlarına  və qonaqlara nəzakətli şəkildə yardım etmək;
 • Departamentin işindən kifayət qədər məlumatlı olmaq və yeri gəldikdə departamentin digər əməkdaşlarına yardım etmək;
 • Otelin sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək, təhlükəsiz əmək şəraiti yaratmaq, bütün təhlükəsizlik və fövqəladə prosedurları bilmək;
 • Ləvazimatlardan səmərəli şəkildə istifadəsinə riayət etmək;
 • Gündəlik işləri icra etmək və birbaşa rəhbərə hesabat vermək;
 • Vaxtı düzgün idarə etmək və verilən tapşırıqları vaxtında tamamlamaq;
 • Departamenti ilə bağlı iclaslarda davamlı olaraq fəal iştirak etmək;
 • Bütün departamentdaxili təlimatları, siyasəti başa düşmək, onlara riayət etmək;
 • Birbaşa rəhbər tərəfindən müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək; 
 • Xarici görünüşünə (geyim qaydalarına) qaydalar üzrə nəzərdə tutulmuş tələblərə əməl etmək; 
 • Bütün restoran və mətbəxlərdə HACCP (Təhlükələrin Analizi və Kritik Nəzarət Nöqtələri) standartları və qaydalarına riayət etmək.

Tələblər:

 • Orta və ya Ali təhsil
 • Müvafiq vəzifə üzrə minimum 2 il təcrübə 
 • Növbə ərzində tez-tez gəzmək, ayaqüstə və oturaq vəziyyətdə olmaq
 • Lazım olduqda 12 kq ağırlıq qaldırmaq, daşımaq, pilləkənləri, nərdivanı, hündür yerləri düşüb-qalxmaq
 • Səlis Azərbaycan  dili
 • Rus və İngilis dili arzuolunandır
 • Son dərəcə məsuliyyətli olmaq
 • Kollektiv daxili münasibətlərdə sakit və təmkinli qalmaq şərtilə dəyişən mühit çərçivəsində çoxsaylı tapşırıqları icra edə bilmək qabiliyyətinə malik olmaq
 • İş vaxtı müddətində səbr və təmkinliliyi qoruyub saxlamaq
 • İşdə dəqiqlik və detallara fikir vermə qabiliyyəti olmaq
 • Kulinariya sənətinə və qonaqların sifarişlərinin icra edilməsində həvəsli olmaq.

 

Work function:

 • To facilitate the cooking of meat, chop, cut, debone, shred, pass through a meat grinder, divide into portions:
 • Preparing daily meat/fish products for each restaurant of the hotel:
 • Properly organize the rotation of products in the warehouse to ensure maximum quality storage of the responsible:
 • To organize and implement the conditions of acceptance, inspection and storage of meat products in the best quality way:
 • To ensure that meat and fish processing rooms are clean and also that all meat and fish products are properly stored in refrigerators and freezers:
 • To be immediately aware of a technical malfunction in any equipment, to inform the responsible persons and the direct supervisor about it:
 • Adhere to food safety regulations, food processing process and safety standards as appropriate:
 • To constantly make suggestions for the improvement of the department's work:
 • Demonstrate the ability to behave in a manner that meets the highest standards of the Company:
 • To assist hotel employees and guests in a courteous manner;
 • To be sufficiently informed about the work of the department and to help other employees of the department when appropriate;
 • Comply with hotel health and safety regulations, create safe working conditions, and know all safety and emergency procedures;
 • To observe the efficient use of the Equipment;
 • To carry out daily work and report directly to the manager;
 • Manage time properly and complete assigned tasks on time;
 • To continuously actively participate in meetings related to the Department;
 • Understand and adhere to all departmental guidelines and policies;
 • To perform other duties determined by the direct manager;
 • To comply with the requirements stipulated in the rules regarding appearance (clothing rules);
 • To comply with HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) standards and regulations in all restaurants and kitchens.                       

Qualification:

 • Secondary or Higher education
 • Minimum 2 years of experience in the relevant position
 • Frequent walking, standing and sitting during the shift
 • If necessary, lift and carry 12 kg of weight, go up and down stairs, ladders, high places
 • Fluent Azerbaijani language
 • Russian and English are desirable
 • Being extremely responsible
 • To have the ability to perform multiple tasks within a changing environment, while remaining calm and restrained in collective internal relations
 • Maintaining patience and restraint during work hours
 • Ability to be accurate and pay attention to details
 • Passionate about cooking and serving guests' orders.