Chef De Partie

 • Fairmont Baku
 • Elanın qoyulma tarixi: 12.12.2023
  Vakansiyaya müraciət tarixi bitmişdir.

İşin təsviri

Work function:

 • To be responsible for planning and implementation of the preparation and presentation of good looking and quality food:
 • To ensure that subordinate employees work in accordance with the quality standards of the department:
 • Correct use and maintenance of equipment; To use equipment and tools as intended and safely:
 • To start work, place ready-made semi-finished products, necessary tools and equipment in the designated work area:
 • Check cleanliness of all tools, equipment and supplies:
 • Ensuring everything is up to standard:
 • Controlling the meal preparation schedule, prioritizing and executing important tasks during the day:
 • To inform the direct manager about the lack of necessary food and supplies for daily preparation of food:
 • Participate in ensuring compliance with HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) standards and regulations in all restaurants and kitchens.
 • Ensure proper storage of food, including refrigeration and storage.
 • Thoroughly understand, apply and control the FIFO (first in, first out) system:
 • Prepare all meals based on the recipe and direction according to the standards of the department:
 • Inform the direct supervisor before the completion of any product and send:
 • To control the quality and quantity of food served to guests:
 • To perform closing duties of the working day/assigned work:
 • Before leaving the work area, to check the progress of the work and supervise the work to be performed together with the direct supervisor:
 • Demonstrate the ability to conduct yourself in a manner that meets the highest standards of the Company:       

Qualifications:

 • Secondary or Higher education
 • To have a minimum of 4 years of work experience in a professional kitchen 
 • Frequent walking, standing and sitting during the shift
 • If necessary, lift and carry 12 kg of weight, go up and down stairs, ladders, high places
 • Fluent Azerbaijani language
 • Russian and English are desirable
 • Being extremely responsible
 • To have the ability to perform multiple tasks within a changing environment, while remaining calm and restrained in collective internal relations
 • Maintaining patience and restraint during work  hours 
 • Ability to be accurate and pay attention to details
 • Passionate about cooking and serving guests' orders
 • Computer skills: Word, Excel, Outlook

 

Əmək funksiyası:

 • Gözəl görünüşü olan və keyfiyyətli yeməklərin hazırlanması və təqdim edilməsinin planlaşdırılmasına və icrasına görə məsuliyyət daşımaq:
 • Tabeliyindəki əməkdaşların departamentin keyfiyyət standartlarına müvafiq şəkildə işləmələrini təmin etmək:
 • Avadanlıqların düzgün istifadəsi və saxlanılması; ləvazimat və alətlərin təyinatı üzrə və təhlükəsiz şəkildə istifadə etmək : 
 • İşə başlamaq üçün hazır yarım fabrikatları, lazımi alət və avadanlıqları təyin edilmiş iş ərazisində yerləşdirmək:
 • Bütün alət, avadanlıq və təchizatların təmizliyini yoxlamaq:
 • Hər şeyin standartlara uyğun olmasını təmin etmək:
 • Yeməklərin hazırlanma cədvəlinə nəzarət, gün ərzində vacib olan işləri öncəliklərini təyin və icra etmək:
 • Gündəlik hazırlanmalı qidalar üçün lazımi ərzaq və ləvazimatların çatışmamazlığı ilə bağlı birbaşa rəhbərə məlumat vermək:
 • Bütün restoran və mətbəxlərdə HACCP (Təhlükələrin Analizi və Kritik Nəzarət Nöqtələri) standartları və qaydalarına riayət edilməsinin təmin edilməsində iştirak etmək.
 • Soyuducu və anbarlar daxil olmaqla ərzaqların düzgün şəkildə saxlanılmasını təmin etmək
 • FİFO (birinci daxil, ilk çıxış) sistemini hərtərəfli başa düşmək, tətbiq etmək və nəzarət etmək 
 • Bütün yeməkləri departamentin standartlarına müvafiq resept və istiqaməti əsasında hazırlamaq
 • Hər hansısa bir məhsul bitməmişdən öncə birbaşa rəhbəri məlumatlandırmaq və safariş etmək
 • Qonaqlara təqdim edilən ərzaqların keyfiyyət və miqdarına nəzarət etmək:
 • İş gününün/təhkim edilmiş işin bağlanış öhdəliklərini icra etmək:
 • İş ərazisini tərk etməzdən əvvəl işlərin gedişatını yoxlamaq və icra edilməli işlər barədə birbaşa rəhbər ilə birlikdə nəzarət keçirmək:
 • Şirkətin ən yüksək tələblərinə cavab verəcək bir tərzdə davranış qabiliyyəti nümayiş etdirmək:                             

Tələblər:

 • Orta və ya Ali təhsil
 • Peşəkar mətbəxdə minimum 4 illik iş təcrübəsi olmaq 
 • Növbə ərzində tez-tez gəzmək, ayaqüstə və oturaq vəziyyətdə olmaq
 • Lazım olduqda 12 kq ağırlıq qaldırmaq, daşımaq, pilləkənləri, nərdivanı, hündür yerləri düşüb-qalxmaq
 • Səlis Azərbaycan dili
 • Rus və İngilis dili arzuolunandır
 • Son dərəcə məsuliyyətli olmaq.
 • Kollektiv daxili münasibətlərdə sakit və təmkinli qalmaq şərtilə dəyişən mühit çərçivəsində çoxsaylı tapşırıqları icra edə bilmək qabiliyyətinə malik olmaq
 • İş vaxtı müddətində səbr və təmkinliliyi qoruyub saxlamaq
 • İşdə dəqiqlik və detallara fikir vermə qabiliyyəti olmaq
 • Kulinariya sənətinə və qonaqların sifarişlərinin icra edilməsində həvəsli olmaq
 • Komyuter biliyi: Word, Excel, Outlook.