Finance Manager

 • PASHA Malls
 • Elanın qoyulma tarixi: 21.11.2023
  Vakansiyaya müraciət tarixi bitmişdir.

İşin təsviri

Key Accountabilities:

 • Prepares corporate financial statements in a timely fashion;
 • Creates and maintains a series of financial controls and procedures for the Accounting and Budgeting teams;
 • Conducts periodic audits of budget items, including comparing per diems to actual expenses and other budget‐to‐actual comparisons;
 • Provide relevant financial information to executive management team;
 • Oversees and takes responsibility for all financial procedures and records;
 • Maintains corporate checking accounts and invoices;
 • Responsible for the various ledgers including cash disbursements, cash receipts, accounts payable, month‐end payroll summary, accounts receivable summary, and journal entries to adjust the general ledger;
 • Generates monthly reports including accounts payable reconciliation, accounts receivable reconciliation, cash flow report, and balance sheet audits;
 • Performs other related duties as requested by the Finance Director;
 • Hires and trains new employees in the Accounting and Budgeting teams;
 • Supervises and manages the Budgeting and Accounting teams' assignments and priorities;
 • Assigns financial responsibilities in consultation with the Finance Director;
 • Conducts performance evaluations that are timely and constructive.

Job requirements:

 • Bachelor’s and Master’s degree in accounting, Economics, or Finance, with a minimum of 5 years of experience in Senior financial roles.
 • Ability to create and manage corporate budgets.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Ability to provide accounting services as detailed in management agreement.
 • Proficient in Microsoft Office Suite as well as budget creation and analysis software.
 • Excellent managerial skills.
 • Fluent in Azeri and English.
 • IRFS knowledge.
 • Excellent organizational skills and attention to detail.
 • Thorough understanding of budgetary and accounting principles, practices, and policies.

Candidates meeting the below‐stated criteria are requested to send their CV/Resume by 6.00 PM till 27th of November 2023.

 

Maliyyə üzrə menecer məlumatların təhlilini aparır, mənfəətin artırılması yollarına dair yüksək rəhbərliyə məsləhətlər verir və PAŞA Malls büdcəsinə və maliyyə vəziyyətinə nəzarət edir.

Əmək funksiyalarının təsviri:

 • Korporativ maliyyə hesabatlarını vaxtında hazırlamaq;
 • Mühasibat və Büdcə komandaları üçün bir sıra maliyyə nəzarəti mexanizmləri və prosedurlarını yaratmaq;
 • Gündəlik xərclərin faktiki xərclər ilə müqayisəsi və büdcənin faktiki göstəricilər ilə digər müqayisələri daxil olmaqla büdcə maddələrinin dövri yoxlamalarını aparmaq;
 • Rəhbərliyə müvafiq maliyyə məlumatları vermək;
 • Bütün maliyyə prosedurlarına və hesabatlarına nəzarət etmək və ona məsuliyyət daşımaq;
 • Korporativ hesabları və fakturalarını daima yoxlamaq;
 • Nağd ödənişlər, nağd daxilolmalar, debitor borcları, ayın sonu əmək haqqı xülasəsi, debitor borclarının xülasəsi və ümumi kitabı tənzimləmək üçün jurnal qeydləri daxil olmaqla müxtəlif mühasibat kitablarına cavabdeh olmaq;
 • Kreditor borclarının uyğunlaşdırılması, debitor borclarının uzlaşdırılması, pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı və balans auditi daxil olmaqla aylıq hesabatlar yaradır;
 • Maliyyə direktorunun tapşırdığı digər əlaqəli işləri yerinə yetirmək;
 • Mühasibat və büdcə komandalarına yeni işçiləri işə götürmək və onlara lazımi təlimlər vermək;
 • Büdcə və mühasibat komandalarının təyinatlarına və prioritetlərinə nəzarət etmək və onları idarə etmək;
 • Maliyyə üzrə direktorun razılığı ilə maliyyə vəzifələrini bölüşdürmək;
 • İş səmərəliliyinin vaxtında və konstruktiv qiymətləndirilməsini aparmaq.

Əsas meyarlar:

 • Mühasibat, iqtisadiyyat və ya maliyyə sahəsində bakalavr və magistr dərəcəsi, ən azı 5 il yüksək maliyyə vəzifələrində işləmək təcrübəsi ilə.
 • Korporativ büdcələr yaratmaq və idarə etmək bacarığı.
 • Mükəmməl yazılı və şifahi ünsiyyət bacarıqları.
 • İdarəetmə müqaviləsində ətraflı təsvir olunduğu kimi mühasibat xidmətləri göstərmək imkanı.
 • Büdcə və analiz proqramı ilə yanaşı Microsoft Office proqramlarında işləyə bilmək.
 • Əla idarəetmə bacarıqları.
 • Azərbaycan və ingilis dillərini mükəmməl bilir.
 • IRFS sistemi haqda bilik.
 • Mükəmməl təşkilatçılıq bacarığı və detallara diqqət etmə bacarığı.
 • Büdcə və Mühasibat uçotu prinsiplərini, təcrübələrini və siyasətlərini dərindən başa düşmək.

Aşağıda qeyd olunan meyarlara cavab verən namizədlərdən CV‐lərini 27 noyabr 2023‐cü il saat 18.00‐dək göndərmələri xahiş olunur.

İşəgötürənin reytinqi