maliyyəçi vakansiyası üçün elanlar

Maliyyəçi - şirkətin sahibindən və direktorundan sonra ikinci şəxs hesab olunur, bəzən hətta birinci şəxs də ola bilər. Birincisi, ona görə ki, o müəssisənin direktoru ilə eyni dərəcədə gəlir əldə edir. İkincisi isə, şirkətin gələcəyi onun tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar və tədbirlərdən asılıdır.

Maliyyəçi funksiyalarına daxildir:

  • Müəssisənin gəlirliliyinə nəzarət etmək və onun maliyyə sabitliyi qorumaq;
  • Şirkətin pul vəsaitlərinin hərəkətini, xüsusilə də xərcləri idarə etmək;
  • Maliyyə risklərini minimuma endirmək, lazım gəldikdə böhran əleyhinə siyasət yaratmaq və həyata keçirmək;
  • Müəssisənin maliyyə resurslarından ən effektiv istifadə edilməsi.

Ortalama maaş 800 - 1500 AZN arası dəyişir.