təchizatçı vakansiyası üçün iş elanları

Təchizatçı müəssisələrə və təşkilatlara lazım olan məhsul və xidmətlərin təmin edilməsi prosesində mühüm rol oynayan peşəkarlardır. Onlar müxtəlif mənbələrdən mal və xidmətlərin alınması, saxlanılması, daşınması və tədarükün idarə edilməsi ilə məşğul olurlar. Təchizatçılar, həmçinin təchizat zəncirinin effektivliyini artırmaq, xərcləri azaltmaq və təchizatın vaxtında həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə tədarük strategiyalarının hazırlanmasında və icrasında iştirak edirlər. Təchizatçı nə iş görür? Təchizatçılar müxtəlif sektorlarda fəaliyyət göstərə bilər və onların əsas işi təchizat zəncirinin hər bir mərhələsini idarə etməkdir. Bu tədarük planlaması, tədarükçülərlə danışıqlar aparmaq, müqavilələrin hazırlanması, sifarişlərin verilməsi, malın qəbulu, anbar idarəçiliyi, malın saxlanılması və nəqliyyatın təşkili kimi geniş bir iş spektrini əhatə edir. Təchizatçılar, həmçinin keyfiyyət nəzarəti, xərclərin optimallaşdırılması və təchizat zəncirindəki risklərin idarə edilməsi kimi məsələlər üzərində işləyirlər. Təchizatçıdan hansı vəzifələr və bacarıqlar tələb olunur? Analitik düşüncə qabiliyyəti: Təchizatçılar mürəkkəb logistika və tədarük məsələlərini həll etmək üçün güclü analitik bacarıqlara malik olmalıdırlar. Danışıq bacar...
Ətraflı