Dağ-mədən, metallugiya sahəsinə aid iş elanları və son vakansiyalar