Middle JavaScript Developer

İşin təsviri

Vəzifənin rolu:

Bu vəzifənin rolu e-ticarət layihələrinin texniki planlaşdırılmasında, hazırlanmasında, sınaqdan keçirilməsində və idarə olunmasında iştirak etməkdir. 

Vəzifə öhdəlikləri:

 • Proqram təminatının inkişafı üzrə təcrübələrindən istifadə edərək effektiv, sınaqdan keçirilə bilən, və düzgün qurulmuş kod yazır
 • Standart HTML5/CSS təcrübələrindən istifadə etməklə veb-saytların strukturunu və tərtibatını/istifadəçi interfeysini yaradır
 • Səmərəliliyi və UX standart təcrübələrini maksimuma çatdırmaq üçün veb səhifələri optimallaşdırır, eyni zamanda bütün veb səhifələrdə brend uyğunluğunu qoruyur 
 • Veb saytların idarəolunması, genişləndirilməsi və miqyasının artırılmasına cavabdeh olur
 • Ümumi xətaları aradan qaldırır və bütün veb-saytlara texniki qulluq edir
 • Aparıcı tərtibatçı olmadıqda serverlərə nəzarət edir

Əsas tələblər: 

Təhsil:

 • Bakalavr dərəcəsi (Kompüter Elmləri arzuolunandır)

Təcrübə: 

 • Veb inkişafı və layihə dəstəyi sahəsində 3+ illik təcrübə
 • E-ticarət layihələrində təcrübə

Professional biliklər:

 • NodeJs-dən istifadə edərək REST API-lərini inkişaf etdirmək təcrübəsi  
 • React.js istifadə edərək məlumatların DOM-a təqdim edilməsi təcrübəsi
 • JavaScript, müasir JavaScript, HTML, CSS üzrə təcrübə
 • State management və marşrutlaşdırma üçün kitabxanalarla (məsələn, Redux, Hooks, React Router və s.) təcrübə
 • SQL data bazası (Postgres, MySQL) ilə təcrübə
 • NoSQL data bazası (MongoDB) ilə təcrübə
 • Layihə konfiqurasiyasının qurulması təcrübəsi (Webpack/Babel/Eslint)
 • Linux əmrləri ilə təcrübə
 • Git versiyasına nəzarət ilə praktiki təcrübə
 • Digər tərtibatçıların kodunu oxumaq və nəzərdən keçirmək təcrübəsi

Professional bacarıq və kompetensiyalar:

 • Problem həll etmə 
 • Analitik bacarıqlar
 • Yaradıcılıq
 • Güclü təşkilatçılıq bacarığı
 • Zamanın idarə olunması
 • Layihənin idarə olunması

Vakansiya ilə maraqlanan namizədlər CV-lərini mövzu hissəsində “Middle JavaScript Developer” qeyd edərək elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər

 

We are currently looking for Middle JavaScript Developer to join Sinteks Group of Companies.

To the attention of candidates: The requirements should be paid attention and relevant knowledge and skills should be pointed out in the CV.

The role of the position:

Participates in technical planning, preparation, testing and management of e-commerce projects.

Job responsibilities:

 • Writes well designed, testable, efficient code by using the best software development practices
 • Creates the structure, and layout/user interface of the websites by using standard HTML5/CSS practices
 • Optimize web pages for maximizing efficiency and the best UX standard practices, while maintaining brand consistency across all web pages.
 • Be responsible for maintaining, expanding, and scaling websites
 • General bug fixing and maintenance of all websites
 • Monitor the servers when the lead developer is unavailable

Main requirements:

Education:

 • Bachelor degree (Computer Science is desirable)  

Experience

 • 3+ years of experience in web development and project support
 • Experience in e-commerce projects  

Professional knowledge:

 • Experience developing REST APIs using NodeJs
 • Experience in rendering data to the DOM using React.js
 • Experience in JavaScript, modern JavaScript, HTML, CSS
 • Experience in one or more libraries (e.g. Redux, Hooks, React Router, etc) for state managing and routing
 • Experience with SQL databases (Postgres, MySQL) 
 • Experience with NoSQL databases (MongoDB) 
 • Experience setting up project configuration (Webpack/Babel/Eslint)
 • Experience with Linux commands
 • Practical experience with Git version control
 • Experience reading and overviewing other developers' code  

Professional skills and competencies:

 • Problem solving
 • Analytical skills
 • Creativity
 • Strong organizational skills
 • Time management
 • Project management

Interested candidates can send their CV’s by mentioning “Middle JavaScript Developer” in the subject line.

Email: [email protected]