Hidravlik

İşin təsviri

- Yük avtomobillərin hidravlika hissəsinin fasiləsiz, texniki cəhətdən düzgün istismarını və etibarlı işini, onların saz vəziyyətdə, tələb olunan səviyyədə saxlanmasını təmin edir;
- Yük avtomobillərin hidravlika sisteminə baxış, texniki sınaq və profilaktik təmir işlərini həyata keçirir;
- Yük avtomobillərin hidravlik sistemlərinin təmiri və xidməti üzrə illik Planlı təmir qrafiklərinin hazırlanmasında, siyahıların tərtib ediməsində iştirak edir, öz təkliflərini verir, lazımi texniki sənədlərlə tanış olur və digər struktur bölmələri ilə əlaqəli işləyir;
- Yük avtomobillərin avadanlıqların təmirin keçirilməsində, ehtiyat hissələrinin və materialların alınması üçün siyahıların hazırlanmasında iştirak edir;
- İstehsalat sahələrində olan hidravlik qurğuların, mexaniki avadanlıqların və iş maşınlarının vaxtında və keyfiyyətli təmir olunmasında iştirak edir;
- Yük avtomobillərin hidravlik sistemlərinin vaxtından əvvəl sıradan çıxma səbəblərini aydınlaşdırır və onların aradan qaldırılması üçün tədbirləri həyata keçirir;
- Yağ nasoslarının, hidravlik motorların düzgün işləməsini və nasazlarının dəyişdirilməsini təmin edir;
- Hidravlik sisteminin stabil işini təmin edir;
- Hidravlik sistemləri verilən təzyiqə və yağ sərfiyyatına uyğun nizamlayır;
- Yük avtomobillərin işinin yaxşılaşdırılması barədə təkliflər verir, onların tətbiqini həyata keçirir;
- Təmir işləri zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına və ətraf mühitin qorunması qaydalarına əməl olunmasına riayət etməli;
- Daha effektli avadanlıqların tətbiq olunması, plansız təmirlərin və təmir xərclərinin azaldılması, üçün təkliflər verir;
- Bütün çatışmazlıqlar və pozuntular barədə tədbir görülməsi üçün birbaşa rəhbərinə vaxtında məlumat verir.

Seçim meyarları:

- Hidravlika sahəsində 3 il iş təcrübəsi; (Hidravlikadakı şərti işarələri, sxemləri sərbəst oxuya bilməli)
- Orta, texniki, texniki peşə və ya ali təhsil;
- Azərbaycan dilində sərbəst yazmaq və oxumaq, danışmaq qabilliyyəti;

İş şərtləri:

- Əmək haqqı: Razılaşma əsasında.
- Əlavə təminatlar: Nahar şirkət tərəfindən təmin edilir.

E-mail: [email protected]

AZ Logistika and Management Services tərəfindən digər vakansiyalar