Baş mühəndis (Kommuniyassiya tikintisi üzrə)

İşin təsviri

İşin təsviri: 

 • Layihə-smeta sənədlərini, iş həcmləri və spesifikasiyaları analiz edir;
 • Müəssisənin texniki siyasətini, inkişaf perspektivlərini və texniki cəhətdən yenidən qurulmasının müəyyən edilməsində iştirak edir;
 • Yeni texnika və texnologiyanın işlənib hazırlanması və tətbiqini təşkil edir;
 • Layihələrin plan-smetaların və qrafiklərin düzgün tərtib edilməsini və onun əsasında bir neçə sayda tikinti layihələrinin fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata keçirir;
 • Layihədə olan uyğunsuzluqların müəyyən edir və müvafiq həll yollarının müəyyən edilməsi;
 • Smeta ilə layihə arasında olan uyğunsuzluqların müəyyən edilməsi və düzgün iş həcmlərinin hesablanaraq tərtib edir;
 • İşin yerinə yetirilməsində Risklərin Qiymətləndirilməsi və təhlükəsiz iş metodunun hazırlanması;
 • İşlərin İcra Aktlarının hazırlayır;
 • İcra aktları əsasında material, invertar, maşın-mexanizm, avadanlıq və s. sərfiyatının hesablanması və müvafiq hesabatların tərtib edir;
 • Maddi məsul şəxs olaraq material, avadanlıq, invertar, maşın- mexanizmin qənaətli sərfiyatının təşkil edilməsi, anbar işini təşkil edir;
 • Layihəyə dair aylıq texniki hesabatları hazırlayır (Forma 2, Forma 3, Xərc analizi);
 • Tikinti quraşdırma işlərinin Azərbaycanda qəbul edilmiş normalara və Beynəlxalq normalara uyğun aparılma qaydalarına uyğun işini qurur;
 • Yerinə yetirilən işlərin; sahəyə gətirilən material, avadanlıq, maşın-mexanizm, invertarlar və s;
 • Keyfiyyətini müəyyən etmək üçün Keyfiyyət Nəzarət işinin təşkil edir;
 • Müəyyən edilmiş vaxt ərzində obyektlərin təhvil verilməsi planını və tikinti-quraşdırma işlərinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə əsasən yerinə yetirilməsini, layihə sənədlərinə, tikinti norma və qaydalarına, texniki şərtlərə və başqa normativ sənədlərə əməl olunmasını təmin edir;
 • Təhvil veriləcək tikinti obyektlərinin keyfiyyət səviyyəsinin monitorinqi və yaxşılaşdırılması prosesinə rəhbərlik edir;
 • Texniki problemləri aşkar etmək məqsədi ilə texnoloji ardıcıllığı, ətraf mühit şəraitini araşdırmaq və layihənin potensial təsirini qiymətləndirmək prosesində iştirak edir;
 • Razılaşdırılmış qrafik və plan ilə müqayisədə əldə edilən nəticələri qiymətləndirmək, qeydə almaq və təqdim etmək məqsədi ilə layihə-idarəetmə mexanizmləri həyata keçirilməsinə rəhbərlik edir;
 • Görülən işlərə dair günlük, aylıq, illik hesabatlar hazırlayır
 • Material sərfini hesablamağı bacarmaq
 • Sahədə işləyən işçi briqadaları və onların tərkibinə daxil olmayan dəstə və ayrı-ayrı işçiləri təyin etmək, onların istehsalat tapşırıqlarını müəyyənləşdirmək, onlara iş təlimatı keçmək;

Tələblər: 

 • Təhsil: Ali təhsil (müvafiq sahə üzrə),
 • Kompüter bilikləri: MS Office proqramları, AutoCad
 • İş təcrübəsi: Müvafiq sahədə 5 ildən az olmayaraq iş stajı;
 • Punktual və ünsiyyətcil olması;
 • Analitik düşüncə bacarığı;
 • Ünsiyyət və komandada işləmək bacarıqları;
 • İşinə məsuliyyətli və dəqiq yanaşmalı ;
 • Fikrini dəqiq, dolğun və özünə əminliklə təqdim etmə bacarığı;
 • Komandada işləmək bacarığı, təşəbbüskarlıq, gərgin iş rejimində işləmək bacarığı;

İş şərtləri: 

 • İş qrafiki: Tam iş günü (5 gün); (şənbə yarım ştat)  
 • İş yeri : BAKI
 • İş saatları: I-V günlər 09:00-18:00;  şənbə günü 10:00-15:00
 • Əmək haqqı: (2000-2500 AZN) Rəqabətə davamlı. 
 • Cins: Kişi
 • Yaş: 28-40

 

Əlaqə: +994507170700

Email: [email protected]

ENCOM Construction tərəfindən digər vakansiyalar