ENCOM Construction


“ENCOM Construction” QSC tikinti şirkəti 2008-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikası və xaricdə infrastruktur layihələrin icrası ilə məşğul olur. Fəaliyyətinin əsas hissəsini 1-ci dərəcəli dövlət əhəmiyyətli layihələri təşkil edir. ENCOM Azərbaycan Respublikasında rabitə şəbəkəsinin tikintisi, qaz şəbəkəsinin tikintisi, su şəbəkələrinin tikintisində dünya praktikasında uğurlu görülmüş, yeni tikinti texnologiyalarını tətbiq edir.

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?