HSE mütəxəssisi vakansiyası üçün iş elanları

HSE mütəxəssisi, yəni sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühit mütəxəssisi müəssisələrdə və ya layihələrdə işçilərin sağlamlığını, iş yerində təhlükəsizliyi və ətraf mühitin qorunmasını təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyan peşəkarlardır. Bu mütəxəssislər risklərin idarə edilməsi, qəza və xəstəliklərin qarşısının alınması və əmək qanunvericiliyinin tətbiqi sahələrində ixtisaslaşırlar. HSE mütəxəssisi nə iş görür? HSE mütəxəssisinin əsas vəzifələri arasında iş yerində təhlükəsizlik standartlarının tətbiqi, təhlükəsizlik qaydalarının hazırlanması və tətbiqi, işçilərin təhlükəsizlik və sağlamlıq məsələləri üzrə təlimatlandırılması və məsləhətləndirilməsi yer alır. Bununla yanaşı, HSE mütəxəssisləri qəza və hadisələrin araşdırılması, risk analizləri aparılması və qabaqlayıcı tədbirlərin planlaşdırılması kimi fəaliyyətləri də həyata keçirirlər. HSE mütəxəssisindən hansı vəzifələr və bacarıqlar tələb olunur? Riskin idarə edilməsi: HSE mütəxəssisi müxtəlif iş şəraitindəki riskləri tanımalı və onları idarə etmək üçün strateji planlar hazırlamalıdır. Qanunvericiliyə uyğunluq: Əmək qanunvericiliyi və təhlükəsizlik standartlarına uyğun iş prosedurlarının hazırlanması və tətbiqi. Təlimat və təlimlər: İşçiləri təhlükəsizlik qaydaları və prosedurları barədə təlimatlandırmaq və lazım olan təlimləri tə...
Ətraflı