Baş məhsul sahibi

İşin təsviri

Vəzifə tələbləri:

 • Data Ofisində Baş məhsul sahibi qismində siz, çoxsaylı analitik tətbiq vasitələrinin strategiyasına və icrasına rəhbərlik edəcəksiniz. Siz həmçinin, məhsulun layihələndirilməsi qrupunun tərkibində çalışacaq, lakin Biznes, Mühəndislik, Məlumatların işlənməsi və Dəyişiklik funksiyaları arasında üfüqi istiqamətdə kollektiv əməkdaşlıq əlaqəsini təmin edən şəxs olacaqsınız;
 • Bu, real biznes mənfəətinin təmin olunmasına məsuliyyət daşıyan data analitiklərindən və data üzrə mütəxəssislərdən ibarət qrupa cavabdeh olan rəhbər vəzifədir. Bu, yüksək səviyyəli vəzifədir, siz təşkilat boyu (C səviyyəsinədək) biznes rəhbərləri və tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq edəcək, qeyd edilən vəzifədə müvəffəqiyyətli olmaq üçün daha çox maliyyə sahəsinə üstünlük verilməklə, qrupa rəhbərlik, məhsul üzrə təmsilçilik və analitika təcrübəsinə ehtiyac duyacaqsınız;
 • Sizin Agile idarəetmə tipli təşkilatda əvvəlki iş təcrübənizin olması, məhsulun idarə olunması ilə əlaqədar məsələləri dərindən anlamağınız, analitiklərdən, konkret mövzu üzrə ekspertlərdən, sistem arxitektorlarından və data analitiklərindən ibarət Agile icra qrupuna rəhbərlik etmək, onu inkişaf etdirmək və ilhamlandırmaq bacarığınızın olması tələb ediləcək;
 • Siz biznes istifadəçilərinin əsas motivasiyalarını başa düşmək üçün qeyd edilən tələblərdən kənara çıxan marağa və stimula malik olmalısınız. Siz biznes dəyərini artıran əsl müştəri mərkəzli məhsulların işlənib hazırlanmasında yüksək həvəs nümayiş etdirməlisiniz. Siz məhsulunuzla qürur duymalı, onun barəsində hərtərəfli bilik toplamalısınız. Siz məhsulunuzun insani timsalı olmalı, onun komponentlərini nümayiş etdirən demo variantları işə salmağı bacarmalı, rəyləri toplamalı və əlavə tələbləri müəyyən etməlisiniz. İşlərini daha səmərəli və qənaətbəxş şəkildə yerinə yetirməkdə məhsulunuzun müştərilərə göstərə biləcəyi yardımı başa düşmək üçün onlar ilə müzakirələr aparmalısınız. Siz məhsulun faydasını əyani şəkildə nümayiş etdirmək və dəstək qazanmaq üçün demo variantı yuxarı vəzifəli maraqlı tərəflərə də nümayiş etdirməlisiniz;
 • Siz innovasiya tərəfdarı olmalı və yeni texnologiyaların tətbiqinə və yeni icra metodlarına həvəslə yanaşmalısınız. Siz sənayedə təmayüllərin öyrənilməsinə vaxt ayırmalı, digər məhsul qrupları ilə əlaqə yaratmalı və məhsul üzrə yol xəritəsinin hazırlanmasında onların qeydlərini nəzərə almalısınız;

Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

Minimum bacarıq və təcrübə

 • Uzunmüddətli əlaqələrin yaradılması, qərarların qəbul olunmasına şərait yaradılması, prioritetlərin əsaslandırılması və müvafiq qaydada, risklərin rəhbərliyin diqqətinə çatdırılması üçün maraqlı tərəflərin idarə olunması və onlarla əlaqələrin yaradılması üzrə mükəmməl bacarıqlar;

Mühüm bacarıq və təcrübə:

 • Baş məhsul sahibi və ya biznes analitiki qismində son məhsulun tam şəkildə təhvil prosesi üzrə təcrübə;
 • Digər əlaqədar komponentlər ilə birlikdə sınaqdan çıxarıla bilən qəbul meyarları əsasında yüksək keyfiyyətli istifadəçi nümunələrini təqdim edə bilmə və müzakirələrin aparılmasına təşviq edən və əməkdaşlığa şərait yaradan vizual xəritələrdən istifadə bacarığı;
 • Müxtəlif komandalar arasında əməkdaşlıq edərək, layihənin icrasını təmin etmə bacarığı. Qənaətbəxş səviyyədə təfsilatlı olmaqla buraxılış planlarına sahib çıxma və onları idarə etmə, həmçinin, məqsədlərin əldə olunmasına təsir göstərə bilən riskləri və məsələləri aşkara çıxarma və onlara qarşı cavab tədbiri görmə bacarığı;
 • İcra metodologiyalarına və proseslərinə Agile və praqmatik yanaşma üsuluna açıq olmaqla yanaşı Çevik sistem barədə müvafiq bilik;

Arzu olunan bacarıq və təcrübə:

 • Qrupun mənfəətinə xidmət göstərən məhsulların və xidmətlərin icrasına motivasiya;
 • Məlumatların işlənməsinin və proqram təminatının layihələndirilməsinin kəsişdiyi sahədə layihələrin icrası üzrə təcrübə;
 • Müəssisə miqyasında həllərin arxitekturası və məlumatların təhlükəsizliyi prinsipləri barədə bilik;
 • Hər hansı kodlaşdırma dili və texologiyaları barədə bilik;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV e-mail ünvanına göndərilməlidir;
 • Mövzu sətrində “Baş məhsul sahibi” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 22 oktyabr, 2022-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılacaq.

 

PASHA Holding invites candidates to fill the position of “Senior Product Owner”. This is a role within the Data Office focused on unlocking the potential of data for PASHA Holding. As part of the Data Office and as a group Senior Product Owner you will play a leading role in identifying and realizing opportunities for cross company and intra-company collaboration. You will lead our efforts to gather, analyze and monetize group data and work on establishing partnerships with third parties to help grow our market share, optimize operations and increase customer satisfaction.  

Requirements:

 • As the Senior Product Owner within Data Office, you will lead the strategy and implementation of multiple analytics applications. You will work as part of the product engineering team but will be the horizontal link that joins together cross team collaboration between Business, Engineering, Data Science and Change functions;
 • This is a managerial role with accountability for the team of data analysts and scientists responsible for delivering real business benefit. It is a high profile role and you will be working with business leaders and partners across the organization (to C-level) and will need team lead, product ownership and analytics experience, preferably, in the finance domain to be successful in this role;
 • You will have worked previously in an Agile organization, will have a strong understanding of product management, and the ability to lead, develop and inspire an Agile delivery team of analysts, SMEs, developers, architects and data analysts;
 • You have the curiosity and drive to understand underlying motivations of business users that goes beyond stated requirements. You are passionate to develop genuinely customer centric products that provide business value. You take pride in your product and will develop deep knowledge in it. You will be the human face of the product and be able to run demos outlining its features and gather feedbacks and additional requirements. You will sit with your customers to understand how your product can help them to perform their jobs in a more efficient and fulfilling manner. You will run demos with senior stakeholders outlining its benefit case and secure their support;
 • You are an advocate for innovation and get excited about new technologies and new ways of doing things. You will invest time to learn about trends in industry, network across other product teams and feed that into the product roadmap;

Education, Experience and Skills Required:

Minimum:

 • Excellent stakeholder management and communication skills to establish lasting relationships, facilitate decision making, challenge priorities and escalate risks as appropriate.

Essential:

 • Experienced in end-to-end product delivery lifecycle as a Product Owner or Business Analyst;
 • Be able to create high quality user stories with testable acceptance criteria along with other related artifacts; be able to use visual maps that encourage discussions and facilitate collaboration;
 • Be able to drive project delivery, collaborating across different teams. Own and manage release plans with sufficient level of detail and be able to spot and action risks and issues that may affect achieving the objectives;
 • Good knowledge of Agile, yet open to flexible and pragmatic approach to delivery methodologies and processes;

Desirable:

 • Motivated to deliver products and services that are for the benefit of the group;
 • Experience in delivering projects at the intersection of data science and software engineering;
 • Knowledge of enterprise-scale solution architecture and data security principles;
 • Knowledge of any coding languages and technologies;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit: 

 • CV to e-mail;
 • Put “Senior Product Owner” in the subject line;
 • CVs should be sent by October 22, 2022.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

Email: [email protected]