Analyst of the Risk Management department

İşin təsviri

Job responsibilities:

• Identifying and managing risks of financial instruments;
• Evaluation of investment portfolio results, performance attribution relative to benchmark;
• Preparation of periodic reports within the activities of the Department;
• Carrying out stress tests and scenario analysis using statistical packages

Professional skills:

- Deep understanding of traditional and alternative financial instruments;
- Performance measurement and risk management skills;
- Analytical thinking, reporting and decision-making skills, ability to work intensively and in a team, ability to communicate with international organizations.

Education/Qualification/Trainings

• Degree in finance, economics, or mathematics
• Proficiency in statistics and econometrics required
• Achievements in FRM, PRM or CFA desirable
• Soft coding skills; financial and statistical packages (Python, SQL, VBA, Matlab and etc.)

Languages

Fluency in Azerbaijani and English required


Risklərin idarə edilməsi departamentinin təhlilçisi

Vəzifə üzrə əmək funksiyaları:

• Maliyyə alətləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi, tənzimlənməsi və nəzarət altında saxlanılması;
• İnvestisiya portfelinin gəlirliliyinin, bençmarka nəzərən kənarlaşmanın və gəlirlilik üzrə bölgünün hesablanması;
• Departamentin fəaliyyət istiqamətləri çərçivəsində dövri hesabatların hazırlanması;
• Müxtəlif göstəricilər üzrə ssenarilərin Fondun investisiya portfelinə təsirini müəyyən etmək məqsədilə stress testlərin və ssenari təhlillərinin həyata keçirilməsi.

Peşəkar bacarıqlar:

• Ənənəvi və alternativ maliyyə alətlərini dərindən anlamaq;
• Gəlirliliyin ölçülməsi və risklərin idarə edilməsi sahəsində biliyə sahib olmaq;
• Analitik düşünmə, hesabat tərtib etmə və qərarvermə qabiliyyəti, intensiv rejimdə və kollektiv mühitində işləmək qabiliyyəti, beynəlxalq təşkilatlarla ünsiyyətqurma bacarığı.

Təhsil/İxtisaslaşma/Təlimlər

• Ali təhsil (maliyyə/iqtisadi/riyazi)
• Statistika və Ekonometrika sahələri üzrə biliklər vacibdir
• FRM, PRM və ya CFA sahəsində nailiyyətlər arzu olunandır
• Proqramlaşdırma bacarığı, maliyyə və statistik analiz məqsədləri üçün proqram paketlərindən istifadə vərdişləri (Python, SQL, VBA, Matlab və s.)

Dil bilikləri

Azərbaycan və İngilis dillərini səlis səviyyədə bilmək tələb olunur.

E-mail: [email protected]