Məhsul və xidmətlər şöbəsinin mütəxəssisi

 • Xalq Bank
 • Elanın qoyulma tarixi: 14.06.2024
  Vakansiyaya müraciət tarixi bitmişdir.

İşin təsviri

Təsvir:

 • Yeni rəqəmsal məhsul və xidmətlərin yaradılması ,habelə ənənəvi bank məhsullarının rəqəmsallaşdırılması istiqamətində işləri təşkil etmək;
 • İnternet və mobil bankçılıq tətbiqlərində yeni funksionallıqların reallaşdırılması üçün tələblərin tərtib etmək;
 • İstifadəçi qəbulu sınaqlarını (UAT) aidiyyati struktur bölmələr ilə birlikdə həyata keçirmək və funksionallığı təhvil vermək;
 • Texniki xətaları, biznes proseslərdə boşluqları müəyyənləşdirmək və aradan qaldırılması üçün tətbirlər görmək;
 • Mövcud və təklif edilən yeni proseslərin sxematik vizuallaşdırılması;
 • Rəqəmsal xidmətlər üçün bankdaxili biznes proseslərin avtomatlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi üzrə zəruri sənədləri tərtib etmək (flow, diagram,istifadəçi use case-ları, iş planı, texniki tələblər və s.);
 • Yeni rəqəmsal xidmət və məhsullar üçün tələblərin formalaşdırılmasında müvafiq Biznes, əməliyyat, texniki struktur bölmələri və kənar təchizatçılarla birgə fəaliyyəti təşkil etmək;
 • Verilən biznes tələbləri təhlil etmək, zənginləşdirmək və texniki tələbləri formalaşdırmaq;
 • Bankdaxili sistemlərdə baş verən dəyişikliklərdən dolayı Rəqəmsal bankçılıq tətbiqlərinin adaptasiyası üçün zəruri işləri müəyyənləşdirmək və icrasını təşkil etmək;
 • Yerli və xarici bazarlarda yeni maliyyə texnologiyalarını araşdırmaq və tətbiqi üçün təkliflər hazırlamaq;
 • Rəqəmsal bankçılıq üzrə həyata keçirilən işlər və layihələrin icrası prosesləri üzrə hesabat aparmaq;

Tələblər:

 • Ali magistr təhsili;
 • Rəqəmsal xidmətlərin inkişafı sahəsində Biznes analitik kimi minimum 1 il təcrübənin olması;
 • Biznes tələblər və texniki sənədlərlə iş təcrübəsi;
 • Rəqəmsal maliyyə texnologiyaları barədə biliklərin olması;
 • İşdə dəqiqlik və detallara fikirvermə qabiliyyəti;
 • Güclü analitik düşünmə qabiliyyəti;
 • Rus və ingilis dilini bilmək arzuolunandır;
 • Layihələrin idarəedilməsi üzrə bilik və sertifikatlarin olması üstünlükdür;
 • Bank və ödəniş sistemləri(Core banking, e-kommersiya, prosessinq, AÖS, ödəniş aqreqatorları və s.) barədə ümumi biliklərin olması;

İşəgötürənin reytinqi