Risklərin idarəedilməsi şöbəsinin mütəxəssisi

İşin təsviri

Hüquqları:

 • Cəmiyyətin strateji inkişaf planı, idarəetmə orqanlarının və struktur bölmələrinin Cəmiyyətin bütün əmr, qərar, sərəncam, məktub və digər normativ, habelə tövsiyə xarakterli məlumatlarını əldə etmək;
 • Qanunvericiliyə, Cəmiyətdaxili siyasət və qaydaların tələblərinə uyğun olmayan kreditləri təsdiq etməmək;

Əsasə vəzifələri:

 • Cəmiyyətin kredit və risklərin idarə edilməsi siyasətlərinin, Cəmiyyətdaxili qaydaların hazırlanmasında və onların təkmilləşdirilməsində iştirak edir.
 • Cəmiyyətin bütün riskləri üzrə diversifikasiya limitləri, qərar qəbuletmə səlahiyyətləri üzrə təkliflər hazırlayır, onlar risklilik nöqteyi-nəzərdən daima təhlil edir və təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlayır.
 • Risklərin idarə edilməsi işində Cəmiyyətin bütün struktur bölmələrinə metodiki köməkliklər edir.
 • Riskləri daim qiymətləndirir və onların minimallaşdırılması üzrə şöbə müdirinə təkliflər hazırlayır.
 • Risklər üzrə hesabatlar hazırlayır.
 • ABS-də kreditləşmə əməliyyatlarını təstiq edir və nəzarət edir.
 • Kredit qovluqlarının aparılması və saxlanılmasını təşkil edir.
 • Kredit qovluqlarının yoxlanılması.
 • Kreditlərin ödənilməsinə nəzarəti təşkil edir.
 • Kreditləşmə ilə bağlı MKR-ə məlumatların verilməsini təşkil edir.
 • Kreditləşmə ilə bağlı hesabatları hazırlayır.
 • Kreditlərin monitorinqini həyata keçirir.
 • Partnyorların monitorinqini həyata keçirir. 
 • Risk analizinin həyata keçirilməsi.
 • Kredit siyasətinə uyğun olaraq, kredit qovluqlarının problemli kreditlərin idarə edilməsi və hüquq şöbələrinə verilməsi və qəbulunu həyata keçirir.
 • Risklərin idarə edilməsi işinin Bazel Komitəsinin prinsip və tövsiyyələrinə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının normativ sənədlərinin tələblərinə uyğun qurulmasını təmin edir.
 • Şübhəli əməliyyatlar üzərində nəzarəti təmin edəcək tədbirlər görür.
 • Şöbə müdirinin risklərin minimallaşdırılması ilə əlaqədar ona həvalə etdikləri digər vəzifələri həyata keçirir.

Vəzifəyə olan tələblər:

 • ali təhsil;
 • kredit və ya risk sahəsində ən azı 1 il təcrübə;
 • analitik qabiliyyət;
 • ehtiyatlılıq;
 • nəzarət edə bilmə qabiliyyəti;
 • komandada işləmə bacarığı;
 • gərgin iş rejimində işləmə bacarığı;
 • MS Office proqramlarından mükəmməl istifadə bacarığı.

Vəzifə üzrə əmək haqqısı: 500-800 AZN + bonus

İş vaxtı: 1-5 gün, saat 10:00-18:00; 6-cı gün 10:00-16:00