Backend Engineer

 • Azerconnect
 • Elanın qoyulma tarixi: 29.12.2023
  Vakansiyaya müraciət tarixi bitmişdir.

İşin təsviri

About the vacancy:

Function: Digitalization and Data

Work graphic: 5 days a week, from 09:00 to 18:00. Based on the nature of the work you will be able to work from the office and from home

Deadline: 15.01.2024 

Your main job responsibilities:

 • Analyze, Define and Execute Digital Strategy within Digital Backend Stack
 • Research, design and propose new features or optimizations initiatives for various functional areas having agility and digitalization in mind
 • Design and Develop services using various technologies and architectural patterns for internal and external purposes
 • Work in the squads on products as well as internal stakeholders to create new products, features in products as well as identify the root causes of problems, turn analyses into insights and solutions
 • Maintain the quality of company Digital Backend Stack codebase by having code reviews and having pair programming sessions
 • Maintain the quality of Digital Backend Stack by having Test Driven Development approach, having UNIT, Integration and Regression tests within Development Lifecycle
 • Focus on designing documentation standards for Digital Backend Stack and constantly deliver documentation within delivery Agile Sprints or within Waterfall Milestones
 • Drive and implement agile mindset, design thinking and overall “out of box” ambiance.

Special requirements:

 • Experience with RESTful and SOAP APIs
 • Knowledge of SW patterns and Enterprise Architecture patterns
 • Proven track record in Java 8+ (including Multithreading and JVM Memory Management), JPA, MyBatis, Spring Boot, SQL (including CBO)
 • Proven track record in NodeJS and ExpressJS
 • Theoretical knowledge of Messaging Queue technologies, like Apache Kafka, RabbitMQ
 • Theoretical knowledge of NoSQL technologies, like Redis, Elasticsearch, Neo4j
 • Theoretical knowledge in Docker Images Building & Management, writing CI/CD pipelines and working with K8S Cluster
 • Phyton - Django, GO knowledge
 • Practical knowledge about when and what to test (Unit Tests)
 • The ability to work autonomously and in a result-oriented way

Position requirements:

 • High education
 • Fluent in the Azerbaijani, English and Russian
 • 2+ years of Backend Engineering in Lead positions within Telco, Banking and Retail industry 
 • Consulting, Management Consulting, Process Optimization, Product Management, Digital, Technology

Applications will be reviewed against position requirements and only shortlisted candidates will be contacted.

 

Vakansiya haqqında:

Funksiya: Rəqəmsalaşdırma və Data

İş qrafiki: Həftənin 5 günü saat 09:00-dan 18:00-dək. İşin tələblərinə əsasən ofisdən və evdən çalışa biləcəksiniz

Son müraciət tarixi: 15.01.2024.

Sizin əsas vəzifə öhdəlikləriniz:

 • Rəqəmsal Backend Stack çərçivəsində Rəqəmsal strategiyanı təhlil edir, müəyyənləşdirir və həyata keçirir
 • Çeviklik (agility) və rəqəmsallaşdırma nəzərə alınmaqla müxtəlif funksional sahələr üçün yeni funksiyalar və ya optimizasiya təşəbbüslərini araşdırır, inkişaf etdirir və təklif edir 
 • Daxili və xarici məqsədlər üçün müxtəlif texnologiyalardan və memarlıq şablonlarından istifadə edərək xidmətləri layihələndirir və inkişaf etdirir
 • Məhsul qruplarında, eləcə də daxili maraqlı tərəflərlə yeni məhsullar, məhsullarda funksiyalar yaratmaq, eləcə də problemlərin əsas səbəblərini müəyyən etmək, təhlili anlayışa və həllərə çevirmək istiqamətində işləyir
 • Kodu təhlil edərək və birləşmiş proqramlaşdırma sessiyaları keçirərək şirkətin Rəqəmsal Backend Stack kod bazasının keyfiyyətini qoruyur
 • Test Əsaslı İnkişaf yanaşmasına sahib olmaqla, İnkişaf Dövrü daxilində UNIT, İnteqrasiya və Reqressiya testlərinə sahib olmaqla Digital Backend Stack-in keyfiyyətini qoruyur 
 • Rəqəmsal Backend Stack üçün sənəd standartlarının hazırlanmasına fokuslanır və Agile Sprints və ya Waterfall Milestones çərçivəsində sənədləri dərhal təmin edir 
 • Çevik düşüncə tərzinə, dizayn düşüncəsinə və ümumilikdə "hazır" atmosferə təkan vermək və onları həyata keçirmək.

Xüsusi tələblər:

 • RESTful və SOAP API ilə iş təcrübəsi
 • Proqram təminatı (SW) şablonları və Korporativ Arxitektura şablonları üzrə biliklər 
 • Java 8+ (Multithreading və JVM Memory Management daxil olmaqla), JPA, MyBatis, Spring Boot, SQL (CBO daxil olmaqla) üzrə təsdiq edilə bilən təcrübə
 • NodeJS və ExpressJS üzrə təsdiq edilə bilən təcrübə
 • Apache Kafka, RabbitMQ kimi Messaging Queue texnologiyaları üzrə nəzəri biliklər
 • Redis, Elasticsearch, Neo4j kimi NoSQL texnologiyaları üzrə nəzəri biliklər
 • Docker şəkillərinin yaradılması və idarə edilməsi, CI/CD konveyerlərinin yazılması və K8S klasteri ilə iş sahəsində nəzəri biliklər
 • Phyton - Django, GO bilikləri
 • Nə vaxt və nə test etmək barədə praktiki məlumat (Modul testləri)
 • Müstəqil şəkildə işləmək bacarığı və nəticə-yönümlülük.

Vəzifənin tələbləri:

 • Ali təhsil
 • Mükəmməl səviyyədə Azərbaycan, Rus, İngilis dili biliyi
 • Telekommunikasiya, Bank işi və Pərakəndə ticarət sahəsində rəhbər vəzifədə Backend mühəndisliyi üzrə 2 ildən artıq təcrübə
 • Konsaltinq, İdarəetmə Konsaltinqi, Proseslərin Optimizasiyası, Məhsulların İdarə Edilməsi, Rəqəmsal Texnologiyalar

Müraciətlər vakansiyanın tələblərinə əsasən dəyərləndiriləcək və yalnız seçilmiş namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır.

İşəgötürənin reytinqi