DevOps Engineer

 • Golden Pay
 • Elanın qoyulma tarixi: 23.05.2023
  Vakansiyaya müraciət tarixi bitmişdir.

İşin təsviri

 • Hesabat verir: Vəzifəsi üzrə departament müdiri və şöbə müdirinə.
 • İş Qrafiki:1-5 günlər,10:00-18:00;Nahar fasiləsi 13:00-14:00
 • Əmək haqqı: Təcrübədən asılı olaraq 2000-2500
 • Müqavilə müddəti:3 ay sınaq müddəti ilə 1 illik bağlanır.

Əsas Vəzifə va Öhdəliklər:

 • İT sistemlərinin daimi olaraq monitorinqi;
 • Problemlərin qısa müddətdə aşkarlanması, analizi və həll olunması;
 • Dəyişikliklər, profilaktik işlər və problemlərlə bağlı lazımi bütün işçi qruplarının məlumatlandırılması;
 • Mövcud servislərin dayanaqlılığını təmin etmək;
 • Bütün dəyişikliklərin sənədləşdirilməsi;
 • Bütün tapşırıqların task sistemi üzərində qeydiyyatı və icrası;
 • İşlərin təşkili, planlanması, qeydiyyatının aparılması və prioritetlərin təyin edilməsində iştirak
 • 24/7 mövcudluğun təmin edilməsi;
 • Şirkətin İT siyasətinə uyğun olaraq daima özünü inkişaf etdirmə;
 • Vəzifəsi üzrə departament müdiri və şöbə müdiri tərəfindən verilən tapşırıqları yerinə yetirir.

Tələblər:

 • Sahə üzrə iş təcrübəsi ən azı 2 il
 • Linux əməliyyat sistemlərinə (müxtəlif distrubitivlər – CentOS, Debian, Ubuntu,) dair nəzəri və praktiki biliklər - inzibatçılıq səviyyəsində;
 • Virtualizasiya texnologiyaları ilə təcrübə – vmWare;
 • Proxy və web server-lərlə bağlı iş təcrüəbsi – Nginx, Apache və s;
 • Bash Script-lə praktiki biliklər;
 • IaC tool-larla təcrübə – Terraform, Vagrant, Packer , SaltStack və s;
 • Configuration Management tool-larla təcrübə – Ansible, Chef, Puppet;
 • Version Control tool-larla təcrübə – Git;
 • CI tool-larla iş təcrübəsi – Jenkins;
 • Container runtime ilə bağlı biliklər – Docker, containerd, cri-o (əsasən Docker);
 • Docker container-lərlə əlaqəli bilik və iş təcrübəsi – (Docker, Container, Docker file, Docker compose, Docker networking, image, image layer, və s);
 • Image və artifact registy ilə iş təcrübəsi - Gitlab registy, Docker registry, Nexus;
 • Gitlab və Github ilə iş təcrübəsi;
 • CD ilə bağlı iş təcrübəsi – (Nümunə kimi – makefile, kaniko, Gitlab + helm operator + fluxCD);
 • Orchestration platformalarla təcrübə – Kubernetes, Mesos, Nomad, Docker Swarm (Əsasən kubernetes ilə bağlı iş təcrübəsi);
 • Helm Chart və helm operatorlarla iş təcrübəsi;
 • Non relation bazalarla bilik və iş təcrübəsi – MongoDB;
 • Object Storage -lərlə bağlı biliklər – Gluster FS;
 • Continius Monitorinq üçün biliklər – Nagios, ELK;
 • Logging texnologiyaları ilə bağlı biliklər – GrayLog, Prometheus (Grafana), Alert manager;
 • Container Networking – WeaveNet, flannel, Calico;
 • Python ilə təcrübə (arzuolunandir);

İşəgötürənin reytinqi