hüquqşünas vakansiyası üçün elanlar

Hüquqşünas hüquq təhsilli adam, hüququ öyrənən alim, hüquq sahəsində praktiki fəaliyyətlə məşğul olan mütəxəssisdir.  Hüquqşünasların fəaliyyətini iki istiqamətdə xarakterizə etmək olar: mövcud hüququ öyrənən sistemləşdirici fəaliyyət və mövcud hüququn məzmun və formasının həyatın tələblərinə nə dərəcədə uyğun olduğunu yoxlamaq məqsədi daşıyan tənqidi fəaliyyət.

Ortalama maaş 400 - 1000 AZN arası dəyişir.