auditor vakansiyası üçün iş elanları

Auditor müəssisələrin, təşkilatların və ya fərdlərin maliyyə hesabatlarını sistemli şəkildə yoxlayan və təhlil edən mütəxəssislərdir. Onların əsas məqsədi maliyyə hesabatlarının dəqiqliyini və etibarlılığını təsdiqləməkdir. Auditorlar, həmçinin maliyyə hesabatlarının müvafiq qanunlar və standartlar çərçivəsində hazırlanıb hazırlanmadığını da yoxlayırlar. Auditor nə iş görür? Auditorlar müxtəlif maliyyə sənədlərini, daxili kontrol sistemlərini və hesabat prosedurlarını detallı şəkildə incələyirlər. Onlar müəssisənin maliyyə vəziyyətini obyektiv bir şəkildə qiymətləndirirlər və müəssisənin risklərini azaltmaq üçün tövsiyələr verirlər. Auditorlar, eyni zamanda, vergi hesabatlarının doğruluğunu yoxlayır və maliyyə auditinin nəticələrini maliyyə hesabatları formunda təqdim edirlər. Auditordan hansı vəzifələr və bacarıqlar tələb olunur? Yüksək dərəcədə analitik düşüncə bacarığı: Auditorlar mürəkkəb maliyyə məlumatlarını dəqiq şəkildə analiz etməli və onlardan məntiqli nəticələr çıxarmalıdırlar. Detallara diqqət: Maliyyə hesabatlarında kiçik səhvlərin belə aşkar edilməsi auditorun işinin əsas hissəsidir. Qanunvericilik və standartlar haqqında bilik: Auditorlar müvafiq qanunvericilik və maliyyə standartlarına uyğun olaraq işləməlidirlər. Etik davranış: Auditorlar hər zaman obyektiv və müstəqil olmalı, hər hansı bir qarşılıqlı ma...
Ətraflı