anbardar vakansiyası üçün elanlar

Anbardar - yanacağın, xammalın, yarım fabrikatın, hazır məhsulun, hissələrin, alətlərin, əşyaların anbara qəbulu, çəkilməsi, mühafizəsi və müxtəlif materialların anbardan buraxılmasıni həyata keçirir. 

Qəbul olunmuş maddi sərvətlərin müşayiətedici sənədlərə uyğunluğunun yoxlanılması.

Anbardar - anbar təsərrüfatının aparılma qaydasını, anbarda materialların hərəkəti, mühafizəsi, uçotu qaydasını və onları müşayiət edən sənədlərin rəsmiləşdirilmə qaydasını,  anbarda ölçü vasitələrinin, alət və mexanizmlərin tətbiqi qaydasını, onların işə yararlı olmasının yoxlama üsullarını, avtodayanacaqlarda avtonəqliyyatın saxlanılma qaydasını bilməlidir. 

Anbardar üçün vakansiya və iş elanlarında ortalama maaş 500-850 AZN arası dəyişir.