Təmir - tikinti və energetika şöbəsində avtomatika üzrə elektrik

İşin təsviri

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:

 • Xüsusilə mürəkkəb qoşma sxemli güc və işıqlandırıcı qurğulara xidmət göstərmək;
 • İdarə yarımstansiyalarında, transformator elektrik yarımstansiyala-rında nəzarət-ölçü cihazları və ölçü transformatorlarının dəyişilməsini təmin etmək;
 • Elektrik avadanlığı və axın xəttinə bağlanmış maşın və aqreqat sxemlərinə, həmçinin texnoloji prosesin avtomatik tənzimlənməsi ilə avadanlığa xidmət göstərmək;
 • Elektrik avadanlıqlarının carı və əsaslı təmir qrafikindəki işlərin nöqsansız yerinə yetirilməsinə təşkil etmək;
 • İşəburaxma avadanlıqları və onların inteqallarının iş pirinsipi;
 • Maqnit işəburaxıcılar, aralıq releləri,gərginlik, cərəyan və zaman relelərinin quruluşu və iş pirinsipi;
 • Prinsipal elektrik sxemlərinin oxunması,qüsurlarının aşkarlanması və aradan qaldırılması;
 • Texnoloji proseslərin idarə olunmasında istifadə olunan elektromaqnit klapanlar,elektromaqnit muftalar və digər elektromaqnit qurğuların quruluşunu və iş pirinsiplərini bilməlidirlər;
 • Müasir idarəetmə qurğuları üzərindən əməliyyatların (kontrollar,PLC və.s) icra olunması;
 • Transformatorların quruluşu,iş pirinsipini bilməlidirlər;
 • Elektromexanika idarəetmə cihazlarının tərkibi,detalları (diodlar,tristorlar,tranzistorlar və.s) barədə məlumatlı olmalıdırlar;

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:

 • Orta ixtisas/ilk peşə təhsilinin olması arzuolunandır.
 • Müvafiq sahə üzrə minimum 1 il iş təcrübəsi.

 

https://careers.azergold.az/vakansiya/avtomatika-uzre-elektrik-temir-tikinti-ve-energetika-sobesi-covdar-filiz-emali-sahesinin-temir-tikinti-ve-energetika-bolmesi