Təmir - tikinti və energetika şöbəsində elektromexanik

İşin təsviri

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:

  • Xüsusilə generator və idarəetmə panellərinə xidmət göstərmək;
  • Servis işlərini həyata keçirtmək;
  • Aidiyyəti üzrə əməliyyat prosesinə nəzarət etmək;
  • Avadanlıq və ona bağlanmış aqreqat sxemlərinə, texnoloji prosesin avtomatik tənzimlənməsinə nəzarət edilməsində iştirak etmək;
  • Yarımstansiyanın elektrik avadanlığının, texnoloji maşınların, avtomatika və telemexanika cihazlarının mürəkkəb sxem və qurğularının yoxlanılması və qüsurların aradan qaldırılmasını təmin edilməsində iştirak etmək;

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:

  • Orta ixtisas/ilk peşə təhsilinin olması arzuolunandır.
  • Müvafiq sahə üzrə minimum 1 il iş təcrübəsi.