audit üzrə mütəxəssis vakansiyası üçün iş elanları

Audit üzrə mütəxəssis müəssisələrin maliyyə hesabatlarını və əməliyyatlarını obyektiv bir şəkildə yoxlayan və qiymətləndirən peşəkarlardır. Bu şəxslər müəssisənin əməliyyatlarının şəffaflığını və hesabatlarının dəqiq olmasını təmin etməklə daxili və xarici maraqlı tərəflərin etibarını qazanmağa kömək edirlər. Audit üzrə mütəxəssislər, həmçinin riskləri idarə etmək, maliyyə qanunvericiliyinə riayət etmək və iş proseslərinin effektivliyini artırmaq məqsədi ilə tövsiyələr verirlər. Audit üzrə mütəxəssis nə iş görür? Audit üzrə mütəxəssis müxtəlif sahələrdəki müəssisələrin maliyyə vəziyyətini obyektiv bir baxışla yoxlayaraq onların hesabatlarının dəqiq və etibarlı olub-olmadığını təyin edir. Bu mütəxəssislər daxili audit (müəssisənin özü tərəfindən həyata keçirilən) və ya xarici audit (müstəqil bir audit firması tərəfindən həyata keçirilən) kimi fərqli formaları yerinə yetirə bilərlər. Onların əsas vəzifələri arasında maliyyə hesabatlarının analizi, maliyyə və əməliyyat risklərinin qiymətləndirilməsi, qanunvericiliyə uyğunluğun yoxlanılması və maliyyə proseslərinin effektivliyinin artırılması üçün tövsiyələrin verilməsi daxildir. Audit üzrə mütəxəssisdən hansı vəzifələr və bacarıqlar tələb olunur? Ətraflı maliyyə analizi bacarığı: Maliyyə hesabatlarını dərinləşdirilmiş şəkildə analiz etmək ...
Ətraflı