aparıcı mühasib vakansiyası üçün elanlar

Aparıcı mühasib müəssisədə uçot siyasətini formalaşdırır, uçot informasiya məlumatlarının toplanmasını təşkil və idarə edir, mühasibat və vergi uçotunun qeydiyyatı, müəssisənin aktiv və öhdəliklərinin, eləcə də onun fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin uçotu ilə məşğul olur. O, mühasibat uçotunun mühasibat, vergi, idarəetmə və statistik uçotun tələblərinə uyğun olub-olmadığını yoxlayır.

Aparıcı mühasib mühasibat şöbəsinin işinə başçılıq edir, kiçik firmalarda isə həm rəhbər, həm də icraedici tərəf kimi bütün bu işləri birbaşa baş mühasib həyata keçirir. O, vergilərin və istənilən səviyyəli büdcə yığımlarının vaxtında hesablanması, borcların ödənilməsi, kassa və maliyyə intizamına riayət olunması, nəzarətedici orqanlarla qarşılıqlı əlaqə qurulması, lazımi hesabatların hazırlanması və onların vaxtında təqdim olunmasına cavabdehlik daşıyır. Eləcə də, mühasibat sənədlərinin saxlanılması onun məsuliyyətindədir.

Ortalama maaş 800-2000 AZN arası dəyişir.