İş icraçısı

İşin təsviri

Vəzifə öhdəlikləri:

 • Lahiyə sənədlərinə müvafiq olaraq tikinti quraşdırma işlərini təşkil edir;
 • İşlərin mexanikləşdirilməsi, yeni texnikanın tətbiqi, əməyin təşkilinin təkmilişdirilməsi, sazlama və tikinti quraşdırma işlərinin təmini və materialların qənaətli xərclənməsi sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi;
 • Obyektlərin inşası üçün texniki sənədləşmənin əldə edilməsini təmin edir;
 • Tikinti obyektlərinin istismara verilməsi üzrə istehsalat tapşırıqlarının müəyyən edilmiş müddətlərdə icrasını təmin edir;
 • Tikinti maşınları, nəqliyyat və mexaniki vasitələrin, materiallar, konstruksiyalar, detallar (hissələr) alətlər, inventar və s. əldə edilməsi üçün sifarişlər hazırlayır və onlardan səmərəli istifadə olunmasını təmin edir;
 • Görülmüş işlərin uçotunu aparır, texniki sənədləşməni tərtib edir;
 • Sifarişçilərin tamamlanmış tikinti obyektləri üzrə komplekslərin və ayrı-ayrı hissələrin təhvil verilməsində iştirak edir;
 • Subpodrat (xüsusiləşdirilmiş) təşkilatlar üçün iş sahəsi hazırlayır və onlardan görülmüş işin qəbul olunmasında iştirak edir;
 • Qorunan (mühafizə olunan) sahələrdə işlərin görülməsinə verilən icazəni rəsmiləşdirir;
 • Ustalar üçün tikinti quraşdırma işlərinin həcmi üzrə istehsalat tapşırıqlarını müəyyən edir, onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;
 • Bilavasitə iş yerlərində işçiləri əmək təhlükəsizliyi qaydalarına dair təlimatlandırır.

Təhsil və iş təcrübəsi:

 • Mülki inşaat, İnşaat mühəndisliyi sahələri üzrə ali təhsil;
 • Minimum 5 il inşaat sahəsi üzrə ümumi təcrübə.

Bacarıq və səriştələr:

 • Ünsiyyət və təşkilati bacarıq;
 • Problemi qısa zaman çərçivəsində həll edə bilmə və analiz etmə bacarığı;
 • Kompüterdə office programlarında sərbəst işləmək bacarığı;

Bilməlidir:

 • Sahədə və ya obyektdə istehsal təsərrüfat fəaliyyətini müəyyən edən metodiki, normativ və başqa göstərici materialları;
 • Tikinti istehsalatının təşkili və texnologiyasını, tikilməli obyektlərin layihə-smeta sənədlərini, tikinti norma və qaydalarını;
 • Tikinti quraşdırma işlərinin aparılması və qəbuluna qoyulan texniki şərtləri;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

Müraciət qaydası:

Zəhmət olmasa CV-lərinizi e-mail adresinə göndərin. CV-ləri göndərərkən başlıq yerinə “İş icraçısı” qeyd etməyi unutmayın.

Email: [email protected]

Saffron Construction tərəfindən digər vakansiyalar