Elektrik mühəndisi

İşin təsviri

Tələblər:

- Müvafiq vəzifə üzrə təsil
- Müvafiq sahə üzrə minimum 2 il təcrübə,

İş haqqında məlumat

- Elektrik və elektronik idarəetmə ilə işləyən avadanlıq və təchizatların konstruktiv xüsusiyyətlərini, iş rejimini və istismar qaydalarını bilmək
- Elektrik və elektron naqilləri, avadanlıq, məişət avadanlığı, aparat və cihazları, mexaniki və avtomatik alətlərin köməyi ilə yığmaq, quraşdırmaq, sınaqdan keçirmək
- Elektrik avadanlıqların saxlanılması üçün təlimatları, spesifikasiyaları və standartlara uyğun avadanlığın istismarını təmir etmək.
- İşləməyən cihazları, avadanlıq, elektrik sistemi, aparat və komponentləri yoxlamaq və problemi müəyyən etmək.
- Ommetr, voltmetr və ossilloqraf kimi ölçmə cihazlarından istifadə etmək.
- Çertyoj / sxemləri oxumaq və onlara əməl etmək.
- Təmir tələblərinə cavab vermək və alət və avadanlıqlarda, eləcə də, məişət cihazlarında qabaqlayıcı təmir işləri aparmaq.
- Təmir inventarının və ehtiyat hissə və ləvazimatlarının sazlığını təmin etmək.

Müraciət üçün : [email protected]