aqronom vakansiyası üçün elanlar

Aqronom - əkinçilik sahəsində əsas mütəxəssislərdən biridir.
Bitkilərin, fidanların və fidanların yerləşmə şərtlərini araşdırır, hava şəraitini, istilik və rütubət meyarlarını, torpaq becərmə üsullarını, bitkilərin düzgün inkişaf edib-etmədiyini müəyyən etmək üçün istifadə olunan gübrələrin miqdarını, normal böyümək üçün kifayət etmədiyini, və məhsulun artmasını müəyyən edir. 

Aqronom mütəmadi olaraq təbiəti izləyir, bitkilərlə təcrübələr aparır.
Eyni zamanda, torpaq becərilməsi, əkin, bitkilərə qulluq və məhsul yığımı ilə əlaqəli kənd təsərrüfatı işlərinin təşkilatçısı kimi fəaliyyət göstərir.