1C mütəxəssis vakansiyası üçün iş elanları

1C mütəxəssisi 1C şirkətinin hazırladığı müxtəlif proqram təminatlarını, xüsusilə də maliyyə, anbar idarəetməsi, istehsalat və digər sahələrdə işlənən 1C mühasibatlıq kimi proqramlarla işləyən peşəkarlardır. Bu mütəxəssislər müəssisələrin maliyyə və anbar hesabatlarını idarə etmək, müxtəlif biznes proseslərini avtomatlaşdırmaq və istifadəçilərə texniki dəstək vermək kimi vəzifələri yerinə yetirirlər. 1C mütəxəssis nə iş görür? 1C mütəxəssisi aşağıdakı işləri yerinə yetirir: Mühasibatlıq və maliyyə hesabatları: Müəssisələrin maliyyə və anbar hesabatlarını düzgün şəkildə aparmaq. Proqram təminatının quraşdırılması və sazlanması: Müəssisələrin ehtiyaclarına uyğun olaraq 1C proqram təminatlarını quraşdırmaq və sazlamalarını həyata keçirmək. İstifadəçilərə texniki dəstək: Proqramla bağlı yaranan suallarda və problemlərdə istifadəçilərə kömək etmək. Sistemlərin avtomatlaşdırılması: Müəssisənin iş proseslərini effektivləşdirmək üçün lazımi avtomatlaşdırma tədbirlərini həyata keçirmək. 1C mütəxəssisdən hansı vəzifələr və bacarıqlar tələb olunur? 1C mütəxəssisindən tələb olunan əsas vəzifələr və bacarıqlar aşağıdakılardır: Yüksək texniki biliklər: 1C proqram təminatının dərin anlaşılması və texniki məsələlərin həlli barədə bilikli olmalıdır. Analitik düşüncə qabiliyyə...
Ətraflı