Dilqəm Cəfərov

aparıcı mühasib

Haqqında

İş tarixçəsi

  • baş mühasib

    01/2016 - indiyə qədər
    Azərbaycan Bakı

    Bacarıqlar Mühasibat uçotu - İlkin sənədlərin qanunvericiliyə uyğun tərtib edilməsi; - Təhtəlhesab şəxslə hesablaşmalar; - Debitor və kreditorlarla hesablaşmalar; - Kassa və Bank hesablarına nəzarət - Alış və satış əməliyyatları; - Əsas vəsaitlərin və dövriyyə vəsaitlərinin sintetik və analitik uçotu həmçinin onların alışı və satışı; - Ciddi hesabat blanklarının (kassa mədaxil və məxaric orderlələri, qaimə- fakturaların və s.) uçotunun aparılması; Müəssisədə uçot siyasətinin düzgün təşkili və ona uyğun mühasibat uçotunun aparılması; Anbar uçotu - materialları istehsalata (FİFO, LİFO və orta maya dəyəri əsasında) avtomatik silinməsi; - Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bütün növ mühasibat sənədlərinin hazırlanması (gündəlik və aylıq müxabirləşmələr, dövriyyə qalıq cədvəlləri, şahmat dövriyyə cədvəli, baş kitab, müəssisənin balansı və s.) Kadr işləri (HR) - Elektron hökümət portalında işçilərlə müqavilələrin bağlanılması, əmək müqaviləsinə xitam verilməsi lazımı dəyişikliklərin edilməsi. -Əmək haqqı, məzuniyət, ezamiyyət, son haqq hesab və s.hesablanması - Ayın axırında əsas vəsaitlərinin, malların və materialların inventarizasiyası, qalıqların dəqiqləşdirilməsi və s. - Aylıq və illik maliyyə hesabatlarının hazırlanması müəssisənin illik xərclərinin smetasının hazırlanması və onların analizi; - Müəssisənin uçotunun 1C 7.7/8.2/ 8.3 proqramı əsasında aparılması; Vergi Vergi bəyənnamələrinin hazırlanması - Fiziki şəxslərin gəlir vergisi - Mənfəət vergisi - ƏDV vergisi - Sadələşdirilmiş vergi - Müəssisələrin əmlak vergisi - Vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu - Ödəmə mənbəyində tutulan vergilər -Torpaq,yol mədən vergisi -Gömrük vergisi -BTP praqramı üzrə əməliyyatların aparılması - Elektron qaimələrin tərtibi, vergi subyektinin yaradılması və s; Vahid beyannamənin hazırlanması və göndərilməsi -Statistika hesabatların hazırlanması və göndərilməsi . –Bank və ƏDV ödənişlərinin icraçı üçün sənədlərin (ödəniş tapşırıqların) hazırlanması KOmputer bilikləri: WORD,EXCEL,BTP,1C-7.7/8.2/.8.3-əla səviyyədə

Təhsil