Ramil Bayramov

şöbə müdiri

Haqqında

İş tarixçəsi

 • hüquqşünas

  Təminat şirkəti
  08/2006 - 11/2008
  Azərbaycan Gəncə

  Şirkət fəaliyyətinin qanuna uyğunluğunu təmin etmək;  Müqavilələrin və digər hüquqi sənədlərin hazırlanması, rəylərin verilməsi;  Şirkət daxilində hüquqi təminat, ekspertiza və təhlil işlərinin aparılması;  Şirkətin hüquqi maraqlarının məhkəmələrdə, hökümət orqanlarında və özəl idarələrdə müdafiəsi, həmçinin məhkəmə işlərinin və məhkəmə qərarlarının icrası proseslərinin aparılması;  Hüquqi şəxslərin, filialların qeydiyyat işlərinin, müvafiq dəyişikliklərin aparılması və qeydiyyata alınması;  Məhkəmədə irəli sürülən iddialarla bağlı qərarların icrasının təmin edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlərin görülməs;  Daxili korporativ aktların, əmr, təlimat, qayda və prosedurların, əsasnamələrin hazırlanmasında iştirak, onların hüquqi ekspertizası.

 • hüquqşünas

  Göygöl rayon İcra Hakimiyyəti
  01/2009 - 02/2013
  Azərbaycan Göygöl

  İcra hakimiyyətinin maraqlarının məkhəmələrdə, hökümət orqanlarında və özəl idarələrdə müdafiəsi, həmçinin məhkəmə işlərinin və məhkəmə qərarlarının icrası proseslərinin aparılması;  Məhkəmədə irəli sürülən iddialarla bağlı qərarların icrasının təmin edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlərin görülməsi;  Vətəndaşlar tərəfindən daxil olmuş ərizə və şikayətlərin araşdırılması və cavablandırılması;  Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən göndərilmiş İnzibati Xəta haqqında Protokollarının icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi və inzibati xəta törətmiş hüquqi və fiziki şəxslər barəsində inzibati xəta materiallarını toplayaraq müvafiq məhkəmələrə göndərilməsi;  Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnamələrinin icrasına nəzarət edilməsi.

 • hüquqşünas

  02/2013 - 04/2013
  Azərbaycan Bakı

  Müəssisənin daxili normativ sənədlərin işlənib hazırlanmasında iştirak etmək və qanunvericiliyə uyğunluğunu yoxlamaq;  Müəssisənin struktur bölmələrinə hüquqi yardım göstərmək, iddiaların qəbul edilməsində, əsaslandırılmış cavabın hazırlanmasında iştirak etmək;  Məhkəmə proseslərində müəssisəni təmsil etmək və qanunvericilik əsasında müəssiənin maraqlarını müdafiə etmək;  Qarşı tərəfin təqdim etdiyi müqavilələrin onun qanunvericiliyin və müəssisənin maraqlarına uyğunluğunu yoxlamaq;  Hüquqi məsələlərlə bağlı məktub, ərizə və şikayətlərə müvafiq qaydada və müəyyən olunmuş vaxt ərzində cavabların hazırlanması.

 • Aparıcı hüquqşünas

  04/2013 - 01/2016
  Azərbaycan Bakı

  Müəssisənin fəaliyyətinin qanunvericilik əsasında qurulması üçün müəssisənin işçilərinə hüquqi məsləhətlərin verilməsi, müəssisəyə qarşı qaldırılmış iddiaların araşdırılmasında iştirak edilməsi və müəssisənin mənafelərinin qanunvericilik əsasında müdafiəsi;  Məhkəmə işlərində iddiaların baxılmasının nəticələrini ümumiləşdirmək və təhlil etmək;  Müəssisənin işçilərinə cari qanunvericilik haqqında, habelə təşkilati-hüquqi və başqa hüquqi məsələlərlə bağlı məsləhətlər vermək;  Müəssisənin fəaliyyətində ortaya çıxmış hüquqi məsələlərin həllində, daxil olan normativ aktların layihələrinə aid rəylərin hazırlanmasında, eləcə də müəssisənin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasında iştirak etmək;

 • şöbə müdiri

  01/2016 - 02/2021
  Azərbaycan Bakı

  Hüquq şöbəsinə rəhbərlik və idarə etmək;  Müəssisədə sərəncam mahiyyətli sənədlərin işlənib hazırlanmasında iştirak etmək. Müəssisənin struktur bölmələrinə hüquqi yardım göstərmək, iddiaların qəbul edilməsində, əsaslandırılmış cavabın hazırlanmasında iştirak etmək;  Müqavilələrə hüquqi rəy vermək;  Məhkəmə proseslərində müəssisəni təmsil etmək və qanunvericilik əsasında müəssiənin maraqlarını müdafiə etmək;  Məhkəmə işlərində iddiaların baxılmasının nəticələrini ümumiləşdirmək və təhlil etmək;  Başqa aidiyyəti bölmələrlə birgə müəssisədə verilmiş əmr və digər daxili normativ sənədlərə dəyişikliklər etmək;  Texniki vasitələrdən istifadə etməklə qanunvericilik və normativ aktları, eləcə də onlara edilmiş əlavələri, dəyişiklikləri və ya onların ləğv olunması haqqında məlumatları ümumiləşdirmək;  Verilən səlahiyyətlər daxilində dövlət orqanlarında, məhkəmədə, idarə və müəssisələrdə müəssisəni təmsil etmək və qanunvericilik əsasında müəssisənin maraqlarını müdafiə etmək;

Təhsil

Dil biliyi

 • İngilis - A2 – Zəif (Elementary)

 • Rus - A2 – Zəif (Elementary)