V Design


Hal-hazırda Vdesign şirkətinin məhsullarının istehsal xətti o dərəcədə çoxçeşidli və genişdir ki, o, hətta ən iddialı tələbləri belə təmin etmək qüdrətindədir. Fabrikimiz yüksək temperaturdan. Rütubətdən, kimyəvi təsir və digər çirkləndirici amillərdən mühafizəni təmin edən geniş profilli xüsusi təyinatlı müəssisə geyim formaları və işçi geyimlərini istehsal edir. Yuxarıda sadalanan sahələrdən savayı, müəssisədə qadın və kimi model geyimləri və ayaqqabıları da istehsalı edilməkdədir. Son texnoloji istehsal vasitələrinə malik olan baza tikiş materiallarına naxışların vurulması avadanlığı ilə də təchiz edilmişdir. Dizayner və konstruktor şöbələrinin yüksək ixtisasa malik mütəxəssisləri tikiş materiallarının yüksək keyfiyyətinə təminat verməklə yanaşı, müxtəlif mürəkkəb quruluşa malik sifarişləri çevik surətdə icra etmək əzmindədir.

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?