Usta Group


Şirkət əsasən İNTERYER və EXSTERYER DİZAYN, İDEYALAR üzərindən LAYİHƏLƏNDİRMƏ, hazır layihələri BÜDCƏLƏNDİRMƏ (Smeta), istənilən ölçüdə inşaat layihələrinin AÇARLAR TƏSLİM yerinə yetirilməsi, KAPİTAL və CARİ təmir işlərinin yerinə yetirilməsi sahəsində fəaliyyət göstərir!

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?