Universal Təchizat ASC


“Universal Holdinq” MMC qatıldığı lahiyələrdə tikinti konstruksiyasının hesaba alınması və obyektlərin lahiyələşdirilməsi tikinti regionlarının və onun iqlim şəraitinin nəzərə almaqla xüsusiləşdirilmiş proqram əsasında yerinə yetirilir. Obyektlərin tikilməsi və binaların quraşdırılması ixtisaslı montajçı briqadalar tərəfindən yüksək keyfiyyətlə və qısa müddət ərzində yerinə yetirilir.