Trion Trade


“Trion Trade” satış və distribüter şirkəti 2016-cı ildən etibarən ilk olaraq qida məhsullarının idxalı ilə fəaliyyətə başlamışdır. 2019-cu ildən isə qeyri-qida məhsullarının idxalına başlamışdır. Qısa müddətdə şirkətimiz böyük uğur və nailiyyətlər qazanmışdır. Trion Trade ildən ilə fəaliyyətini artıraraq, böyüməkdə və inkişaf etməkdədir. Şirkətimizin Bakı şəhərində yerləşən mərkəzi anbarı, və rayonlarda yerləşən Gəncə, Göyçay, Balakən və Quba kimi filialları fəaliyyət göstərməkdədir.
Şirkət Türkiyə, Rusiya, Ukraina, Bolqariya, Polşa, İndoneziya, Tailand və s.kimi bir çox dünya ölkələrinin brend məhsullarını Azərbaycana idxalını gerçəkləşdirir.

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?