Araşdırmalar etməklə şagird, tələbə, müəllim, valideylərin təhsilə dair mövcud ehtiyaclarını düzgün müəyyən edən, ehtiyaclara uyğun və sınanmış beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan proqramlar hazırlayan və layihələr irəli sürən, təhsil siyasətinin formalaşmasında əsaslı yer tutan Mərkəz olmaqdır.

Missiya :

Müasir dövrdə tələb olunan bacarıqlara yiyələnmiş, inkişafa açıq təfəkkür tərzinə sahib, ömür boyu öyrənən, kritik və yaradıcı düşüncəyə malik, əməkdaşlıq edə və ünsiyyət qura bilən səriştəli vətəndaş yetişdirməkdir..