Star Training and Consulting Institution


STAR Training and Consulting Institution·Среда, 17 июля 2019 г.·

Gənc Maliyyəçi Proqramı;

ACCA təlimləri;

CİA təlimləri;

İbtidai Sinif Hazırlıqları;

Orta Məktəb Şagirdlərinin Hazırlığı;

Abituriyent Hazırlığı;

Xarici Dil Hazırlığı;