Star Mining LLC


“STAR MİNİNG” MMCşirkəti 2017-ci ildəndağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması fəaliyyəti ilə məşğuldur.

“STAR MİNİNG” MMC öz fəaliyyətində  Keyfiyyət, Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik və Ətraf Mühitin idarəetmə sistemi standartlarını (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və OHSAS 18001:2007) və onun fəaliyyətinə aid müvafiq qanunverici sənədlərin tələblərini rəhbər tutur.

Müəssisə İnteqrəedilmiş İdarəetmə sistemi standartlarının-İMS (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və OHSAS 18001:2007 ) tələblərini yetirmək məqsədilə aşağıdakıları tətbiq edir və üzərinə götürür:

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?