S.R. MMC


SR GROUP CO MMC 12.12.2012 tarixində yaradılmışdır. Holding tərkibinə daxil olan şirkətlər tibb, inşaat, təmizlik məhsulları, qida və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərir, avtomobil və elektron avadanlıqların satışını həyata keçirir.   

 

Vizyonumuz fəaliyyət göstərdiyi bölgədə irəliləmiş texniki infrastruktur və standartlarla müştərilərin gözləntilərinə cavab verən, həmçinin  ən gözəl məhsul və xidmətləri təklif edən etibarli və ədalətli qurum olmaqdır. Bununla yanaşı qarşıya qoyduğumuz hədəf ildən ilə şirkətin fəaliyyət sahəsini genişləndirərək bazarın liderinə çevirmək və  istər ölkə, istərsə də dünya iqtisadiyyatına örnək olacaq şirkət halına gəlməkdir.

 

Missiyamız müştəri istəklərinə fokuslanmaqla yanaşı, həm də topluma və ətraf aləmə həssas fəaliyyətlərdə öncül nümunə olmaq, ölkə iqtisadiyyatına stimul verməkdir.

Əsas fəaliyyət missiyamızla yanaşı sosial fəaliyyətlərdə də  öncüllər sırasında olmaqdır.  Tələb - təklif sektorunda keyfiyyətli və etibarlı xidmətimizə dayanaraq  istər əməkdaşlarımızın bizimlə iş birliyindən, istərsə də müştərilərimizin bizdən aldığı xidmətdən məmnun qalması bizim üçün böyük qürur mənbəyi və motivasiyadır. Çalışanlarımıza, iş ortaqlarımıza uzun ömürlü və məmnun edici qazancı təmin etməklə bərabər bazarda liderliyi əldə etməkdir.