SR Group Co MMC

  • təsdiqlənmiş

Holdinqin tərkibinə daxil olan törəmə şirkətlər inşaat, tibb, məişət kimyası, avtomobil, elektronika satışı və satışdan sonra xidmət sahələrində fəaliyyət göstərir.  

757 nəfərlik işçi heyəti ilə çalışan holdinq Azərbaycanda həm tanınmış beynəlxalq şirkətləri təmsil edir, həm də yerli istehsal ilə ölkənin inkişafına dəstək olur.