SR Audit Solutions MMC


- Mühasibat uçotunun qurulması və aparılması;

- Bütövlükdə uçotun və ayrı-ayrı əməliyyatların auditinin

aparılması;

- Vergi risklərinin proqnozlaşdırılması və idarəedilməsi;

- Vergi menecmentinin optimallaşdırılması