SOCAR-Ümid MMC


2009-cu ildə ARDNŞ Xəzərin Azərbaycan sektorunda, "Ümid" strukturunda dərin axtarış-kəşfiyyat qazmasına başlamış və 2010-cu ilin noyabrında "Ümid" nəhəng qaz-kondensat yatağını kəşf edilmişdir

Bu, Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra ARDNŞ-nin öz gücü ilə kəşf olunan ilk yataqdır

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?