Progress Construction LLC


“Progress Communication MMC”-nin əsası 2006- cı ildə qoyulmuşdur. Şirkətin yaradıcı və mühəndis-texniki heyətinin əsas aparıcı qüvvəsi Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin telekommunikasiya
sahəsində böyük iş təcrübəsinə malik, telekommunikasiya və elektrotexnika sahəsində dünyanın aparıcı şirkətlərindən olan “Tadiran” (İsrail), ”Marconi Company” ( İngiltərə) , “Aselsan” ( Türkiyə) şirkətlərində təcrübə kursları kecmiş, ehtiyatda olan yüksək rütbəli zabitlər olmuşdur. Sonrakı dövrlərdə isə qardaş Türkiyə Respublikasından da mütəxəsislər cəlb edilməklə şirkət fəaliyyət dairəsini daha da genişləndirilmişdir.

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?