Parabank ASC


Fəaliyyətimizin əsas istiqaməti vətəndaşların daşınar və daşınmaz əmlakının girov götürülməsi müqabilində kreditlərin verilməsidir.

Girov qismində çıxış edən vasitələr tərəflərin razılığı əsasında lombard tərəfindən qiymətləndirilir.

Borcalan lombarda girov qoyulanları müəyyən bir müddətdən sonra borc məbləği və ona hesablanmış faizləri geri qaytarmaq şərtilə geri götürmək hüququna malikdir.

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?