M Bulak BOKT MMC


Şirkətin Missiyası: 

Müştərilərlə peşəkar,asan,sürətli maliyyə xidmətləri göstərməklə,uzun müddətli,qarşılıqlı faydalı əlaqələrin qurulması.

Dəyərlər:

 Düzgünlük və Ləyaqətlilik,

 Təbəssüm və Səmimi münasibət,

 Məhsuldarlıq

 a) Müştəriyə fayda

 b) Şirkətə müştərinin həqiqi və səmimi təşəkkürü

 Yüksək nəticəyə çatmaq üçün:

 a) İnsanlıq (Səmimi ürəklə)

 b) Peşəkarlıq (Ağıllı baş)

 Başa düşmək və Dərk etmək.

 a) Müştəri – Mol Bualak şirkətinin mövcudluğunun mənasıdır. Şirkətin bütün əməkdaşları bunu anlayır və dərk edir.