Kəngərli MMC


"KƏNGƏRLİ" MMC, geodeziya, topoqrafiya mühəndisi-geologiya istiqamətində işləyir, fiziki və hüquqi şəxslər üçün 2003-cu il aprelin 4-dən başlayaraq tikinti üçün svay işləri aparır. Şirkət fəaliyyət göstərdiyi müddətdə

  1. sifarişçi təşkilatlar üçün müxtəlif min kilometr uzunluğunda xətt araşdırmaları aparıb,
  2. sahə araşdırmaları zamanı minlərlə hektar ərazi öyrənilmişdir,
  3. müxtəlif kommunikasiyalar üçün minlərlə fərdi evləri qoşmuşdur,
  4. mühəndis və yol infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı xeyli sayda dövlət müqavilələrinin həyata keçirmişdir,

Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və Gürcüstanda araşdırmalar üzrə zəngin təcrübə toplamışdır.

Çoxsaylı illər ərzində şirkətin fəaliyyəti zamanı bütün işləri sifarişçi və Dövlət Nəzarət Qurumları tərəfindən narazılıq almadan qüsursuz və vaxtında yerinə yetirilmişdir. müxtəlif növ mühəndisi-geoloji axtarışlar üzrə smetalarının tərtibi zamanı tikinti üçün baza qiymətlərinin məlumat kitabçasından istifadə olunmuşdur.