Karvan L


“KARVAN-L” şirkətlər qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ən iri özəl istehsalat və ticarət müəssisələrindən biridir. Biz fəaliyyətə 1993-cü ildə kiçik şirkət kimi başlamışıq. Şirkətimiz Azərbaycan-da lak və boya məhsullarının istehsalı və idxalı üzrə ixtisaslaşmış ilk şirkətdir və «Ярославские краски» şirkətinin ilk rəsmi distribyutoru olub. Ötən 25 il ərzində biz Azərbaycan iqtisadiyyatının tələbatlarına həssaslıqla yanaşaraq müxtəlif sənaye sektorlarında fəaliyyət göstərən çoxprofilli təşkilata çevrildik. Şirkətin istehsal prosesində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və kadr potensialının inkişafına yönəlmiş elmi-texniki bazası uğurlu inkişafın əsasını təşkil edir.

Hal-hazırda biz daxili və dünya bazarlarında aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən müəssisələrlə fəal şəkildə təmsil olunuruq:

  • Karvan-L Glass
  • DİZAYN VƏ LAYIHƏLƏNDİRMƏ
  • TİKİNTİ MATERİALLARININ İSTEHSALI
  • METAL EMALI VƏ XSUSİ AVADANLIQLAR
  • KİMYƏVİ MƏHSULLAR
  • TULLANTILARIN TƏMİZLƏNMƏSİ VƏ EMALI
  • KƏND TƏSƏRRUFATI MƏHSULLARI

“KARVAN-L” şirkətinin müəssisələrində istehsal olunan məhsullar Azərbaycan bazarının tələbatını təmin etməklə yanaşı, xaricə də ixrac edilir. Əsasən kimya sənayesi sahəsinə aid olan məhsullarımız Almaniya, İspaniya, ABŞ, Kanada, Argentina, Braziliya, Rusiya, Ukrayna, BƏƏ, Çin, Yaponiya və digər ölkələrə ixrac olunur.

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?